Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: NGO podkreślają – na pierwszym miejscu skuteczna profilaktyka

POMORZE ZACHODNIE: NGO podkreślają – na pierwszym miejscu skuteczna profilaktyka

przez admin1

Prawie milion złotych trafi do NGO z Pomorze Zachodnie. To kwota dla 16 stowarzyszeń i fundacji, która posłuży do organizacji  działań z zakresu skutecznej profilaktyki uzależnień, ale też różnego rodzaju szkoleń dla kadry pedagogicznej i młodzieży czy kampanii informacyjnych. Rozwijany będzie wolontariat oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. W poniedziałek, 12 czerwca 2023 r. marszałek Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisali umowy ze stowarzyszeniami i fundacjami, które otrzymają dotacje z konkursów koordynowanych przez Wydział Współpracy Społecznej.

Jednym z dofinansowanych obszarów będzie  prowadzenie skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Na ten cel organizacje pozarządowe otrzymały w sumie 330 tys. zł. Terapeuci będą prowadzić warsztaty dla rodzin, w których pojawia się problem nadużywania alkoholu czy szkolenia dla wychowawców i nauczycieli. Praktycy podpowiedzą jak zapobiegać e-uzależnieniom i zwrócą uwagę na niepokojące  zachowania młodych ludzi. 

– To trudne tematy. Potrzebne są zarówno skuteczne działania profilaktyczne, jak i działania środowiskowe. Praca, którą na co dzień wykonujecie to praca trudna do wykonania przez sam urząd. Dziękuję za państwa zaangażowanie i chęć niesienia pomocy  – mówił podczas spotkania z NGO marszałek Olgierd Geblewicz.

Dzięki przyznanemu wsparciu organizacje pozarządowe zrealizują oparte na naukowych podstawach programy rekomendowane, ale i własne autorskie działania. Podczas organizowanych szkoleń i warsztatów specjaliści będą przekazywać najnowsze informacje na temat uzależnień kadrze nauczycielskiej czy opiekunom i wychowawcom  świetlic środowiskowych itp.

Nie tylko narkotyki, ale też…
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży z Goleniowa zaproponowało szkolenia dla nauczycieli. Prowadzić pięciu zachodniopomorskich powiatach: goleniowskim, łobeskim, stargardzkim, szczecineckim oraz w Szczecinie.

– Będziemy osobom dorosłym uświadamiać, że problem odurzania się wśród młodzieży nie dotyczy tylko popularnych narkotyków dostępnych na czarnym rynku, ale są to bardzo częste zdarzenia z wykorzystaniem substancji dostępnych w najbliższym otoczeniu młodego człowieka – mówił Paweł Nowak ze Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży.

– Narkotyki czy środki odurzające to nie tylko te, które można zakupić w sposób nielegalny, ale to także substancje dostępne w każdej kuchni, ogrodzie, sklepie spożywczym czy na pobliskiej łące w postaci roślin czy grzybów. Często nieświadomie rodzice sadzą w ogrodach ozdobne rośliny, które po uprzednim przygotowaniu służą młodym ludziom do odurzania się. Niniejszy cykl szkoleń ma uświadomić osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą po jakie „domowe” środki sięgają młodzi ludzie – mówi prezes Centrum Animacji Młodzieży Paweł Nowak.

Podczas szkoleń specjaliści podpowiedzą, co powinno zaniepokoić opiekunów zarówno w zachowaniu, jak i w gromadzonych przedmiotach, jak rozmawiać z dzieckiem, gdy podejrzewają odurzanie, a także przedstawią strategie pomocowe. – Młodzież uczy się także sposobów maskowania przed dorosłymi, udziela sobie porad, a na stronach internetowych dochodzi do „licytacji” na największe, narkotyczne doznania. Dlatego główną ideą niniejszego projektu jest uświadomieniem osobom dorosłym, że problem odurzania się wśród młodzieży nie dotyczy tylko popularnych narkotyków dostępnych na czarnym rynku, ale są to bardzo częste zdarzenia z wykorzystaniem substancji dostępnych w najbliższym otoczeniu młodego człowieka  – dodaje Paweł Nowak.

Można odpoczywać bez telefonu?
Na inny problem, choć wciąż związany z uzależnieniami, zwrócą uwagę terapeuci z Fundacji Motywacja i Działanie, którzy będą realizować program „Loguj się z głową”.

– Chcemy, żeby kadra pedagogiczna pracowała na skutecznych programach. Liczmy, ze uda nam się przeszkolić ok. 100 pedagogów i wychowawców klas  – mówiła podczas spotkania Karolina Flacht.

Terapeuci podczas szkoleń prezentować będą aktualny stan wiedzy na temat profilaktyki e-uzależnień i uzależnień behawioralnych. Skupią się na czterech tematach: nadużywanie mediów i cyberprzemoc, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem i samoocena. Przygotowane scenariusze zostały tak przygotowane, aby mogły zostać dostosowane do różnych grup wiekowych.

NGO stawiają na rodziny wolne od uzależnień
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc” zwracać uwagę będzie na profilaktykę w zakresie FAS/FASD, oferując diagnozy, terapie indywidualne i grupowe oraz konsultacje specjalistów.

– Jesteśmy jedynym takim ośrodkiem diagnozy i terapii FAS w naszym województwie.  W ramach tego projektu będziemy prowadzić diagnozę i terapię dzieci  z FAS oraz grupy wsparcia dla rodziców. Muszę jednak zaznaczyć, że mamy komplet dzieci i kolejkę na przyszły rok – mówiła podczas spotkania Monika Guzicka.

Z kolei Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” zajmie się upowszechnianiem i wdrażaniem programów profilaktycznychi, w tym programów rekomendowanych, będących w bazie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. – W naszych działaniach zaczynamy od rodziny – mówiła przewodnicząca Monika Cegłowska.

Działania środowiskowe
Wolontariusze prowadzić będą też działania środowiskowe zmierzające do aktywizacji zawodowej i społecznej osób pracujących w seks biznesie. – Przekazujemy zabezpieczenia i testujemy w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową. Zauważamy, ze część kobiet chce wyjść z uzależnienia lub zmienić profesję, więc i w tym zakresie pomagamy, współpracując m.in. z „Powrót z U”  – wyliczała przewodnicząca Stowarzyszenia Wolontariuszy „Da Du Justyna Bągorska.

Z kolei Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „Tulipan” kieruje swoje działania do byłych skazanych oraz członków ich rodzin, oferując pomoc z zakresu resocjalizacji i readaptacji.

– Zrealizowaliśmy ponad 150 programów z zakresu resocjalizacji, profilaktyki uzależnień i pomocy postpenitencjarnej. W tegorocznym działaniu będziemy oferować wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla dzieci i rodzin – wyliczała prezeska fundacji Monika Skrzetuska.

Więcej informacji
Konkurs koordynuje Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie poprowadziła dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska.

Więcej informacji o poszczególnych projektach dostępnych będzie na stronach internetowych poszczególnych organizacji.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl