Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Aż 18 odwołań wpłynęło w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy w Złocieńcu

Aż 18 odwołań wpłynęło w sprawie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy w Złocieńcu

przez admin1

Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski w ramach wydanego obwieszczenia poinformował, że do złocienieckiego urzędu miejskiego wpłynęło 18 odwołań w sprawie wydanej przez burmistrza decyzji środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy Złocieńca.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Burmistrza Złocieńca w maju tego roku po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego. Decyzja to dokument, który wskazuje w jaki sposób należy wykonać inwestycję, tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest to kluczowy dokument przy realizacji tego typu inwestycji. Po uzyskaniu decyzji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do kolejnego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania elementów Koncepcji Programowej i wykonania badań podłoża.

Po analizie wniesionych odwołań złocienieccy urzędnicy nie dopatrzyli się w odwołaniach powodów, które byłyby podstawą do uchylania wcześniej wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowy obwodnicy w Złocieńcu. Wszystkie odwołania zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o ich uchylenie.

Trasa obwodnicy

Obwodnica Złocieńca, którą zrealizujemy w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W wybranym wariancie obwodnica ominie Złocieniec od południa. Droga rozpocznie się przed początkiem Rzęśnicy, następnie przejdzie wiaduktem nad linią kolejową. Droga dalej będzie przez około 2,8 km biegła terenami polnymi, a następnie przez obszar leśny. Na przecięciu z ul. Żeromskiego zaplanowane jest skrzyżowanie, kolejne będzie na przecięciu z ul. Mirosławiecką. Dalej obwodnica zmieni swój przebieg na północno-wschodni wychodząc z obszaru leśnego. Wiaduktem przejdzie na ul. Piaskową, liniami kolejowymi n 410 oraz 210 i rzeką Wąsawą. Obwodnica dalej będzie przebiegała na zachód od byłego wysypiska śmieci, aby włączyć się w przebieg DK20 w pobliżu istniejącej stacji paliw i skrzyżowania z drogą do Budowa. 

Obwodnica wyprowadzi tranzyt ze Złocieńca

Obecnie DK20 przebiega przez centrum miasta, a na trasie znajduje się wiele skrzyżowań i przejść dla pieszych. Ściany budynków na ul. Dworcowej są niemal na krawędzi jezdni. Bezpośrednio przy przejeździe kolejowym w Złocieńcu są dwa skrzyżowania drogi krajowej pod bardzo ostrym kątem, co powoduje problemy zarówno w komunikacji pieszej w mieście, ale również jest niekorzystne dla ruchu drogowego. Dlatego niezbędne jest powstanie obwodnicy miasta.  

Nowa trasa wyprowadzi ze Złocieńca ruch tranzytowy z DK20. Zmniejszy się hałas i zostaną ograniczone inne negatywne oddziaływania ruchu drogowego w mieście. Zaplanowane rozwiązania komunikacyjne umożliwią powiązanie obwodnicy z ul. Piaskową, przy której są obiekty magazynowo-przemysłowe, dzięki temu ruch do tego obszaru nie będzie musiał wjeżdżać do miasta. Znaczące korzyści odczują kierowcy, którzy nie będą już musieli przejeżdżać przez miasto jadąc DK20. Obwodnicy w wybranym wariancie omija również wieś Rzęśnica położoną bezpośrednio przed Złocieńcem. Mieszkańcy Rzęśnicy wcześniej wielokrotnie zwracali uwagę na kwestię problemów generowanych przez znaczący ruch na DK20, obwodnica rozwiąże również ten problem. 

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl