Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Obawy pracowników drawskiego szpitala o warunki płacy i pracy. Mamy stanowisko Zarządu Spółki

Obawy pracowników drawskiego szpitala o warunki płacy i pracy. Mamy stanowisko Zarządu Spółki

przez admin1

W ostatnim czasie kilkukrotnie do naszej redakcji zwrócili się pracownicy zatrudnieni w szpitalu w ramach umów o pracę z prośbą o zainteresowanie się tematem ewentualnych pomysłów Zarządu Spółki American Herat of Poland w zakresie zmian warunków płacy i pracy. Zapytaliśmy władze spółki o spekulacje pracowników dotyczące zmian.

W nawiązaniu do zapytania, wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące sytuacji pracowników Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, Grupa American Heart of Poland.

Pragniemy zapewnić, że nie zmieniliśmy zakresu obowiązków naszych pracowników. Informacje sugerujące, że miałoby dojść do dodania nowych obowiązków przy jednoczesnym podwyższaniu wynagrodzeń, nie znajdują odzwierciedlenia w naszych aktualnych działaniach.

W odniesieniu do zmian wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które obowiązują od 1 lipca br., chcielibyśmy potwierdzić, że wszyscy pracownicy Szpitala, których dotyczą nowe zasady wynagrodzeń, objęci umową o pracę, otrzymali odpowiednie podwyżki zgodnie z przepisami ustawowymi. Celem tych działań było wyrównanie pensji i zgodność z nowymi przepisami.

Pragniemy Państwa zapewnić, że działania podejmowane przez Grupę American Heart of Poland opierają się na zasadach transparentności. Wszelkie informacje sugerujące inaczej są nieprawdziwe i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

W związku z niedawnymi spekulacjami dotyczącymi Dodatku Stażowego oraz Nagród Jubileuszowych dla personelu medycznego, działającego na szczeblu pielęgniarskim i zatrudnionego na umowy o pracę w Szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorski, American Heart of Poland, pragniemy poinformować, że nie planujemy wprowadzać żadnych zmian w zakresie Dodatku Stażowego oraz Nagród Jubileuszowych. Dodatek stażowy oraz nagrody jubileuszowe to ważne elementy naszego systemu wynagradzania, które doceniają wkład, poświęcenie oraz długoletnią służbę pracowników pielęgniarskich. Również chcielibyśmy podkreślić, że nasze działania opierają się na przestrzeganiu przepisów prawa pracy, w tym również przepisów art. 23 Kodeksu Pracy.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl