Strona główna Powiat Drawski Nowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Rada Powiatu podjęła decyzję

Nowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Rada Powiatu podjęła decyzję

przez admin1

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Drawskiego radni zajmowali się tematem powołania nowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa pięciu radnych. Wniosek wzbudził kontrowersje wśród radnych. W projektach uchwał radni nie wskazali konkretnej osoby, jednak z nieformalnych rozmów wynika, że chodzi o osobę radnego Jacka kozłowskiego, który miał wejść w skąd Zarządu Powiatu Drawskiego.

W trakcie dyskusji głos zabrał Jacek Kozłowski , który argumentował, że jego zdaniem Zarząd Powiatu potrzebuje wsparcia w bieżących pracach. Jak podkreślał radny wielokrotnie zdarzało się, że w sprawozdaniach przedstawianych radze zarząd nie podejmował decyzji, a jedynie prowadził dyskusje. Rady Kozłowski argumentował również, że konieczne jest powołanie nowego członka, aby wziąć odpowiedzialność zarówno za tą kadencję, a także za planowany przyszłoroczny budżet.

Radna Barbara Głowacka zaapelowała do radnych, aby w głosowaniu zastanowili się nad zasadnością wyboru nowego członka oraz kosztami związanymi z tym wyborem. W podobnym tonie wypowiedział się także radna Halina Samek. Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor zaproponował przerwanie obrad w tej sprawie zgodnie z obowiązujemy przepisami i dostarczenie dodatkowych materiałów i analiz,  aby w pełni ocenić skutki podjętych decyzji w tym w szczególności koszty wynagrodzeń i dodatków, a także koszt nagród, delegacji, rozliczeń przejazdów i kosztów związanych organizacją stanowiska pracy. Dodatkowo Zbigniew Dudor poprosił o przestawienie nowego regulaminu organizacyjnego i zadań jakimi będzie zajmował się nowy członek zarządu.  

Głos w dyskusji zabrał także odwołany wcześniej Wicestarosta Drawski, który zwrócił uwagę radnych, że w składzie Zarządu funkcje pełni osoba, która nie jest radnym i tu należy szukać oszczędności.

Marcin Krężel argumentując zasadność wniosku o powołanie radnego poinformował, że radni chcą mieć w składzie zarządu zaufanego człowieka, stąd pomysł na wprowadzenie swojego reprezentanta.

W głosowaniu za zwiększaniem liczby członków zarządu było 7 radnych, przeciw 7, wstrzymało się 3. W wyniku tego głosowania nie powołano nowego Członka Zarządu.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl