Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W KALISZU POMORSKIM

POWIAT DRAWSKI: ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W KALISZU POMORSKIM

przez admin1

W piątek, 22 września 2023 r. miało miejsce święto Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim.

Wrzesień w kaliskim liceum i technikum to nie tylko początek roku szkolnego, ale przede wszystkim uroczystości związane z jej imieniem – Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. To również ważny dzień dla pierwszoklasistów, którzy po ślubowaniu oficjalnie przyjmowani są do szkolnej społeczności. 

Święto szkoły zaszczycili swoją obecnością liczni goście, przedstawiciele organu prowadzącego, władz oświatowych, samorządów lokalnych, wojska, służb mundurowych, uczelni wyższych i wielu innych współpracujących ze szkołą instytucji, przyjaciele szkoły, m.in. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, Burmistrzowie Kalisza Pomorskiego, Drawna, Recza, Drawska Pomorskiego i Złocieńca – Janusz GarbaczAndrzej ChmielewskiWiesław ŁońskiKrzysztof Czerwiński i Krzysztof Zacharzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Paweł Kulbacki, Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Kowalska, Radna Powiatu Drawskiego Halina Samek, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie z siedzibą w Wałczu Jolanta Będlin, Prodziekan ds. Kształcenia Politechniki Morskiej w Szczecinie dr inż. Łukasz Nozdrzykowski,  Komendant CSB Drawsko płk Krzysztof Duda, Dowódca garnizonu Armii Amerykańskiej ppłk Steven Thompson,  Szef Wydziału Rekrutacji i Promocji OZ CWCR w Szczecinie ppłk Mariusz Pol, Dowódca 141 Batalionu lekkiej piechoty 14 ZBOT ppłk Maciej Paul, przedstawiciel  Komendanta  16 WOG w Drawsku Pomorskim mjr Adam Suchowiecki Szef Wydziału WCR w Szczecinku mjr Tomasz Brycki, przedstawiciel Kierownika I Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Cybowo st. chor. sztab. Grzegorz Furman, Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim insp. Norbert Gorzyński, Komendant Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim aspirant sztab. Krzysztof Bürger, Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Wojciech Czyżakpor Emilia Zalewska z Zakładu Karnego w Wierzchowie, Maciej Duma Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie, Marcin Miśniakiewicz Prezes firmy OPEN MIND 4 ZERO ze Szczecina, Jolanta Kasielska Prezes Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim, Małgorzata Dziadek Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, przyjaciele szkoły: Leszek Szumowicz-Włodarczyk, dyrektor ZPD w Kaliszu Pomorskim, Maria Dzieńkowska właścicielka tartaku Drawex, Halina Bulwa, właścicielka piekarni Halina Bulwa, Alicja Czapek S. C. oraz Agnieszka Panowicz Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół  w Kaliszu Pomorskim.

Nie zabrakło licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. A przede wszystkim głównych bohaterów uroczystości – uczniów czterech klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami ze starszych klas. 

Święto szkoły rozpoczęło wspomnienie o tragicznych wydarzeniach, atakach terrorystycznych na USA sprzed 22 lat. 

Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i doskonałą współpracę, która zaowocowała bardzo dobrą rekrutacją do klas pierwszych. Podkreślił wyjątkową rolę kaliskich nauczycieli w sukcesie rekrutacyjnym. Podziękował też uczniom klas pierwszych i rodzicom za zaufanie do szkoły, zapewniając, że  znajdą w kaliskim liceum i technikum doskonałe warunki do nauki, rozwoju pasji i zainteresowań oraz wejścia w dorosłe życie. Prosił też o wsparcie dla uczniów, którzy z powodu ubiegłotygodniowego wypadku autobusu podczas powrotu ze szkoły do Drawska Pomorskiego nie mogli uczestniczyć w uroczystości. Życzył im powrotu do zdrowia i do szkoły. Zebrani minutą ciszy upamiętnili kierowcę autobusu, który zginął w wypadku. 

Dyrektor szkoły wręczył również statuetki „Przyjaciel Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim” wyróżnionym przez Kapitułę w 2023 r. osobom: Marii DzieńkowskiejHalinie Bulwie (wyróżniona została także Alicja Czapek) oraz Leszkowi Szumowicz–Włodarczykowi

Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek, Radna Powiatu Drawskiego Halina Samek i Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz gratulowali młodzieży i rodzicom wyboru szkoły, podkreślali wysoki poziom kształcenia i wychowanie uczniów do wartości, szczególnie w zakresie obronności państwa, a także gotowość do kontynuacji współpracy z kaliską placówką. Życzyli szkole sukcesów w kształceniu i wychowaniu, a uczniom wykorzystania szans jakie daje im edukacja w kaliskim liceum i technikum. 

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych na szkolny sztandar. Po tym, na znak przyjęcia do szkolnej wspólnoty, uczniowie otrzymali z rąk zaproszonych gości tarcze szkolne. 

Po ślubowaniu uczniowie, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w konkursach i zawodach sportowych otrzymali stypendia od Burmistrza Kalisza Pomorskiego. Uczniom z najlepszymi wynikami rekrutacyjnymi przyjętym w tym roku do klas pierwszych oraz ich rodzicom listy gratulacyjne wręczyli Wicekurator Oświaty wraz z Dyrektorem Szkoły.

Tradycyjnie list gratulacyjny i upominek od Rektora uczelni patronackiej Technikum Informatycznego – Politechniki Morskiej w Szczecinie odebrał z rąk przedstawiciela uczelni najlepszy uczeń przyjęty do klasy pierwszej technikum. 

Po raz kolejny zostały także wręczone przez samorządowców upominki dla najlepszych uczniów klas pierwszych z poszczególnych miast i gmin, którzy uzyskali najwyższe wyniki egzaminu po szkole podstawowej. Było to możliwe dzięki przychylności burmistrzów  Kalisza Pomorskiego, Choszczna, Drawna, Recza, Drawska Pomorskiego, Złocieńca, Mirosławca i wójta Wierzchowa. Wyróżnieni uczniowie odebrali gratulacje od burmistrzów wraz z rodzicami. 

Apel był również okazją do wręczenia kilkudziesięciu uczniom certyfikatów z języka angielskiego na poziomie A2, B1, B2, C1 przez koordynatorkę egzaminów, nauczycielkę języka angielskiego, Joannę Boniecką w asyście Wicekuratora Oświaty, Dowódcy garnizonu amerykańskiego oraz Prezesa firmy OPEN MINF 4 ZERO. Dyrektor Szkoły podziękował nauczycielom języka angielskiego za wzorowe przygotowanie młodzieży do certyfikatów. 

Dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu oraz uzyskanie kwalifikacji INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych wręczyli uczniom klasy 4 technikum informatycznego Wicekurator Oświaty i  Przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Adam Stąporek. Dyrektor podziękował nauczycielom przedmiotów zawodowych za bardzo dobre przygotowanie uczniów. 

Uroczystość uświetnił występ wokalistów grupy teatralnej Klepsydra – Martyny Frańczak i Filipa Wiśniewskiego.  

Na zakończenie życzenia powodzenia w nauce i szkolnym życiu złożyła pierwszoklasistom Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Tatiana Smyczyńska

Dyrektor Maciej Rydzewski podziękował zebranym za udział w święcie szkoły. Podziękował i pogratulował także wszystkim zaangażowanym w perfekcyjne przygotowanie święta szkoły: nauczycielom: koordynatorce uroczystości, polonistce Joannie Mączkowskiej, nauczycielom: Konradowi ChwastkowiAndrzejowi KowalewskiemuAdamowi StąporkowiPawłowi Łuczko, wychowawcom klas pierwszych, Zastępcy Dyrektora Katarzynie Witek oraz Kierownikowi Internatu Jadwidze Czernidze, paniom z kuchni szkolnej za przygotowanie poczęstunku dla gości, nauczycieli i rodziców, a także młodzieży: wokalistom, prowadzącym uroczystość, fotografom oraz uczniom z pocztów: sztandarowego i flagowego.  

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl