Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: WIZYTA W POWIECIE SEGEBERGPOWIAT DRAWSKI:

POWIAT DRAWSKI: WIZYTA W POWIECIE SEGEBERGPOWIAT DRAWSKI:

przez admin1

W ubiegłym tygodniu delegacja przedstawicieli Powiatu Drawskiego uczestniczyła w roboczej wizycie w partnerskim Powiecie Segeberg.

Stronę polską reprezentowali: Starosta Drawski Stanisław Cybula, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szreta, Naczelnik Wydziału Biura Rady Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Barbara Kotwica oraz Rymma Oleksenko – Obywatelka Ukrainy.

Program wizyty przygotowany przez Jana Petera Schroedera – Starostę Powiatu Segeberg, Joerga Buthmanna – Przewodniczącego Rady Powiatu Segeberg oraz Ruedigera Jankowskiego – pełnomocnika do spraw partnerstwa, umożliwił delegacji z Polski zapoznanie się z gospodarką regionu, funkcjonowaniem samorządu lokalnego, a także bogactwem historycznym i kulturowym regionu. Zgodnie z umową o partnerstwie zatwierdzoną Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr XXI/148/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. oraz deklaracji kontynuacji współpracy z dnia 01 czerwca 2022 r. celem współpracy jest  pielęgnowanie i pogłębianie istniejących dobrych kontaktów; oddziaływanie na rozszerzenie kontaktów pomiędzy poszczególnymi osobami, grupami i stowarzyszeniami; wspieranie współpracy w dziedzinie edukacji poprzez partnerstwo pomiędzy szkołami; wspieranie i rozbudowywanie wymiany kulturalnej; aktywne wspieranie wymiany młodzieży pomiędzy powiatami i nadawanie ich nowych impulsów oraz trwałe wspieranie wymiany rozwiązań i doświadczeń w kwestiach gospodarczych, społecznych. Dlatego też w ramach wizyty uczestnicy zwiedzili Firmę Airbus w Hamburgu – światowego lidera w produkcji samolotów oraz MIE Medizintechnik – Firmę specjalizującą się w produkcji sprzętu medycznego m.in. z dziedziny tomografii komputerowej  w tym PET – CT, czyli Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, która jest nowatorskim badaniem wykorzystywanym do wykrycia oraz kontrolowania przebiegu leczenia chorób, głównie nowotworowych.   

Innym ważnym punktem wizyty  członków delegacji z Polski była wizyta w Traveschule w Bad Segeberg, szkole dla dzieci z niepełnosprawnościami.    

Podczas wizyty członkowie delegacji zwiedzili również Filharmonię w Hamburgu oraz Termy Holsztyńskie.

W czasie spotkań dyskutowano o płaszczyznach współpracy zmierzających do opracowania działań sprzyjających integracji młodzieży, rozwoju turystyki, inicjowania przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl