Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Powiat Drawski rozpoczyna ogromną inwestycję. Chodzi o zespół budynków w Mielenku Drawskim

Powiat Drawski rozpoczyna ogromną inwestycję. Chodzi o zespół budynków w Mielenku Drawskim

przez admin1

W dniu dzisiejszym 12 października w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Starosta Drawski Stanisław Cybula, Wicestarosta Waldemar Włodarczyk i Skarbnik Joanna Andrykowska podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywności Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe” w formule zaprojektuj i wybuduj.

W oficjalnym podpisaniu umowy  udział wziął również Mirosław Szulist Naczelnik Wydziału Inwestycji, którego wydział jest odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i nadzór nad całą inwestycją.       

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą robót zostało wybrane  Konsorcjum firm: Hydratec Sp. z o.o. z Białegostoku i Sokołowscy Nieruchomości z Warszawy.   

Cały kompleks społecznych usług, zgodnie z podpisaną umową, powstanie w ciągu najbliższych 19 miesięcy a całkowity koszt wykonania zadania wyniesie 23 835 000,00 złotych brutto.

Inwestycja polegać będzie na kompleksowej adaptacji budynków byłego OSIW OHP w Mielenku Drawskim na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe i chronione, Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych wraz zapleczem rehabilitacyjno-sportowym dla wszystkich podopiecznych nowopowstałych jednostek. W ramach inwestycji gruntownej przebudowie poddane zostaną wszystkie budynki w celu ich dostosowania do nowych funkcji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, a także kompletnym wyposażeniem.

Po zrealizowaniu zadania miejsce to będzie szczególnym ośrodkiem wsparcia całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na chorobę i niepełnosprawność wymagają bardzo szczególnego podejścia, a niezależne zamieszkiwanie połączone będzie z opieką, wsparciem i rehabilitacją  zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Kompleks uzupełni Zakład Aktywności Zawodowej, który zapewni zatrudnienie osobom niepełnoprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wymagającym specjalnych, chronionych warunków pracy.   

Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 875 000,00 zł.  

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl