Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Sesja rady miejskiej w Złocieńcu przerwana. radni postawili na swoim.

Sesja rady miejskiej w Złocieńcu przerwana. radni postawili na swoim.

przez admin1

Do wyjątkowo niespotykanej sytuacji doszło w czwartek (26.10) podczas obrad Sesji Rady Miejskiej. Obrady złocienieckiej Rady Miejskiej zostały wstrzymane na ponad dwie godziny. W tym czasie urzędnicy musieli dokonać zmian w jednej z uchwał.

W trakcie trwania posiedzenia Przewodnicy Rady Miejskiej poinformował radnych o wprowadzeniu pod obrady projektu złożonego przez komisję zdrowia. Projekt dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w zakresie wspólnej realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej w misiowości Stare Worowo, a konkretnie udziału gminy Złocieniec w kosztach budowy chodnika. Koszt całej inwestycji to ponad 700 tysięcy złotych.  Powiat Drawski otrzymał na tą inwestycję z rządowego programu dofinansowanie w kwocie około 560 tysięcy złotych. Powiat Drawski zaproponował podział kosztów w wysokości 50 na 50 co oznaczałoby wydatek dla Gminy Złocieniec w kwocie około 70 tysięcy złotych. Ta kwota powiększona o środki Powiatu Drawskiego pozwoliłaby na przebudowę drogi i budowę chodnika. Jak argumentował radny Piotr Jurski wielu mieszkańców Starego Worowa korzystałoby każdego dnia z nowego chodnika. Mieszkańcy aktualnie poruszają się po drodze.

Burmistrz Krzysztof Zacharzewski odpowiadając radnym poinformował, że Powiat Drawski na etapie składania wniosku nie podjął rozmów w zakresie konsultacji tego projektu i realizacji wspólnej inwestycji. Burmistrz zaznaczył, że Powiat Drawski dysponuje całą kwotą na realizację tego zadania i nie ma konieczności przekazywania środków z budżetu gminy Złocieniec.

W trakcie dalszej części sesji nastąpiła dyskusja nad zasadnością budowy chodnika i możliwościami gminy w tym zakresie. Radni wielokrotnie zaznaczali na posiedzeniu dzisiejszej rady miejskiej, że Burmistrz Krzysztof Zacharzewski podczas ostatniego posiedzenia komisji zdrowia poinformował, że gmina Złocieniec nie przystąpi do realizacji tego zdania. Radni nie zaakceptowali stanowiska Burmistrza. Dlatego radni postanowili złożyć swój projekt uchwały, który wprowadziłby środki na ten cel. Burmistrz podczas sesji wyjaśnił, że jest gotowy na dalsze rozmowy z Powiatem Drawskim bez emocji, ale nie akceptuje tego, że Powiat Drawski zmusza Gminę Złocieniec na przekazanie środków na ten cel.

W trakcie głosowania nad przyjęciem wniosku Piotra Jurskiego 12 radnych było za przyjęciem, 2 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się. Po przyjęciu wniosku Przewodniczący złocienieckiej Rady Miejskiej ogłosił blisko trzy godzinną przerwę. Sesja została przerwana. Czas blisko trzech godzin niezbędny był, aby Skarbnik Gminy przygotowała poprawkę w wieloletniej prognozie finansowej gminy, która musi uwzględniać zaplanowanie kwoty około 70 tysięcy złotych na realizację wspólnej inwestycji z Powiatem Drawskim.

O godzinie 20-stej wznowiono obrady złocienieckiej Rady Miejskiej. Skarbnik Gminy wyjaśnił wprowadzone zmiany. Radni przyjęli projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami zaproponowanymi przez radnych. To oznacza zobowiązanie gminy do przystąpienia do realizacji wspólnej inicjatywy z Powiatem Drawskim polegającej na budowie chodnika w Starym Worowie.

W trakcie sesji Skarbnik Gminy zaprosiła radnych na 3 listopada na spotkanie dotyczące projektowania budżetu na przyszły rok.  W dalszych krokach radni obradowali według harmonogramu sesji.  

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl