Strona główna Powiat ŚwidwińskiPołczyn Zdrój Inwestycja w Połczynie Zdroju

Inwestycja w Połczynie Zdroju

przez admin1

Ponad 2,3 miliona złotych kosztowała przebudowa ulicy Kolejowej w Połczynie-Zdroju. 23 października 2023 roku Burmistrz Sebastian Witek dokonał odbioru inwestycji.


Wykonanie zadania o nazwie „Przebudowa ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniami ulic oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej” nadzorowane było przez Emilię Mazur, Zastępcę Burmistrza. Podczas odbioru obecny był także Radny Rady Miejskiej Marek Modzelewski oraz przedstawiciele wszystkich zaangażowanych firm i instytucji.
Inwestycja na ulicy Kolejowej obejmowała m.in. przebudowę nawierzchni jezdni asfaltowej, wykonanie zatoki parkingowej, chodników, zjazdów oraz budowę 2 rond. Głównym celem projektu była poprawa standardu i jakości sieci drogowej, stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, w konsekwencji podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy Połczyn-Zdrój. Przebudowa ulicy Kolejowej była niezwykle istotna z punktu widzenia poprawy dostępności komunikacyjnej  dla mieszkańców osiedli położonych we wschodniej części miasta, użytkowników zlokalizowanych tam ogrodów działkowych i  pól uprawnych. 


Wartość podpisanej umowy na prace budowlane wynosiła 2.346.591,54 zł. Wykonawcą prac była wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma Domar z siedzibą w miejscowości Tatów. Nadzór nad realizacją robót sprawował Robert Greszata z Koszalina. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa NR Edycja3PGR/2021/1348/PolskiLad z dnia 21.02.2023 r.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl