Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek CZAPLINEK: Ogłoszenie o naborze projektów do Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej 2021-2027

CZAPLINEK: Ogłoszenie o naborze projektów do Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej 2021-2027

przez admin1

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ogłasza nabór projektów do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej w ramach 6 celów strategicznych zawartych w Strategii MOF Strefy Centralnej:

  1. Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
  2. Poprawa efektywności zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego,
  3. Zrównoważona turystyka oparta na endogenicznych zasobach przyrodniczych i krajobrazowych,
  4. Rewitalizacja zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów wiejskich,
  5. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych,
  6. Poprawa efektywności energetycznej i odporności na zmiany klimat.

Realizacja wspólnych projektów pozwoli na zwiększenie atrakcyjności Strefy Centralnej, usprawnienie systemu usług publicznych i zwiększenie jakości życia mieszkańców.

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego ani jednostką podległą, tj. podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Termin zgłaszania przedsięwzięć:  od 20.11.2023 r. do 01.12.2023 r.

Przygotowując zgłoszenie należy zapoznać się z aktualną wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (SZOP FEPZ) oraz wskazanymi w nim dokumentami.  Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na formularzu dostępnym pod linkiem:

https://forms.office.com/e/UHCukMyKx6

Ewentualne pytania należy kierować do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, telefoniczne pod numerem 94 314 14 67 wew. 14 lub poprzez adres e-mail: związek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

Zgłoszenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Link do SZOP FEPZ:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szop-programu-fe-dla-pomorza-zachodniego-2021-2027/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl