Strona główna Powiat Drawski Powiat Drawski – informacja z sesji

Powiat Drawski – informacja z sesji

przez admin1

W dniu 24 listopada 2023 roku odbyła się LXVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję

Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.  

Głównym tematem sesji była informacja o stanie środowiska w Powiecie Drawskim w roku 2022 oraz raport z wykonania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu drawskiego na lata 2015-2032.

 Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

a) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2024 rok;

b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego;

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat;

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawsko Pomorskie;

e) przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności;

f) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Powiecie Drawskim na lata 2024–2028;

g) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku;

h) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023;

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023–2039.

Autor: Joanna Rudziewicz- Starszy Inspektor w Wydziale Biuro Rady

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl