Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek CZAPLINEK: Zakończenie budowy dwóch odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Czaplinek i rozpoczęcie odcinka łączącego te ścieżki

CZAPLINEK: Zakończenie budowy dwóch odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Czaplinek i rozpoczęcie odcinka łączącego te ścieżki

przez admin1

W listopadzie 2023 r. zakończona została realizacja dwóch dużych inwestycji związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych na terenie gminy Czaplinek.

Pierwszą z tych inwestycji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – etap IX” Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w ramach którego wybudowana została ścieżka rowerowa na odcinku Czaplinek – Kołomąt, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 i 171. Jest to odcinek o długości 1 514 mb. Koszt budowy tego odcinka wyniósł 3,65 mln zł, w 85% sfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a po 7,5% przez partnerów w ramach projektu: Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Czaplinek (po 274 tys. zł).

logo EFRR

Drugą z zakończonych w 2023 roku inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na nadbrzeżu jeziora Drawsko w Czaplinku. Dzięki Związkowi Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, który pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 118 123,35 zł (90% kosztu robót budowlanych), wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa od parkingu przy ul. Złocienieckiej do Ośrodka Wypoczynkowego „Drawtur” o długości 1 700 mb, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławkami, koszami na śmieci, altanami i oświetleniem ścieżki. Gmina Czaplinek będąca partnerem w ramach tej inwestycji poniosła koszty na poziomie 352 tys. zł.

Logo PŁ

 Ponadto w 2023 roku Gmina Czaplinek przystąpiła do realizacji odcinka ścieżki pieszo-rowerowej łączącego wybudowaną na nadbrzeżu jez. Drawsko w Czaplinku ścieżką pieszo-rowerową ze ścieżką rowerową wybudowaną przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na odcinku Czaplinek – Kołomąt. W ramach tego zadania zostanie wybudowany odcinek ścieżki o długości 155 mb. Na realizację przedsięwzięcia Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Czaplinek dofinansowanie w kwocie 211 610 zł ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączny koszt wykonania tego odcinka ścieżki wyniesie ok. 345 tys. zł. Termin zakończenia tego zadania zaplanowany jest do końca maja 2024 roku.

logotyp lgd

Ścieżka pieszo-rowerowa na nadbrzeżu jeziora Drawsko w Czaplinku budowana jest etapami od 2018 roku, kiedy za środki pochodzące z budżetu Gminny Czaplinek został wybudowany odcinek o długości 530 mb. Koszt pierwszego odcinka wyniósł ok. 700 tys. zł. W 2021 roku dzięki środkom przyznanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 tys. zł wybudowany został kolejny odcinek ścieżki o długości 520 mb za kwotę 542 799 zł.

Podsumowując od roku 2018 do połowy 2024 roku na terenie gminy Czaplinek zostanie wybudowana infrastruktura rowerowa w postaci ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych o łącznej długości ok. 4,4 km, których łączny koszt wyniesie ok. 7 708 000 zł, sfinansowany środkami nie pochodzącymi z budżetu Gminy Czaplinek w kwocie ok. 6 106 000 zł.

.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl