Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Mniejsza kara dla wójta zlikwidowanej gminy Ostrowice.

Mniejsza kara dla wójta zlikwidowanej gminy Ostrowice.

przez admin1

Sąd Apelacyjny w Szczecinie zdecydował w piątek o karze roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata dla wójta i skarbniczki zniesionej gminy Ostrowice. Wacław M. i Krystyna K. w ub.r. zostali nieprawomocnie skazani na 7 lat więzienia w związku z doprowadzeniem gminy do bankructwa.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa – sąd pierwszej instancji nie dostrzegł i nie uwzględnił, dokonując analizy tego materiału dowodowego czynnika społecznego i ekonomicznego, w jakim przyszło oskarżonym w tej gminie funkcjonować. To zaś ma istotny wpływ tak na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonym przestępstwa, jak i na ocenę stopnia ich winy” – mówiła w piątek sędzia Dorota Mazurek, przedstawiając uzasadnienie wyroku.

Dodała, że z akt sprawy wynika, iż gmina „w ogóle nie powinna powstać w takim zakresie, w jakim powstała”, a oskarżeni „uwzględniając to, że inne organy nie dawały im sygnałów albo dawały je w sposób, który nie był dostatecznie kategoryczny” zadłużali gminę „wiedząc, że w ten sposób działają na jej szkodę”. Nie można powiedzieć – jak wskazała – że nie zdawali sobie sprawy, iż gmina nie będzie w stanie udźwignąć zobowiązań.

„Sąd apelacyjny (…) uznał, że ani stopień społecznej szkodliwości czynu, ani stopień winy nie jest tego rodzaju, żeby zasadnym było wymierzenie kary, jaką to karę orzekł sąd pierwszej instancji” – powiedziała sędzia Mazurek.

Jak dodała, zarzuty podniesione w apelacjach przez pełnomocników oskarżonych co do rażącej niewspółmierności kary były zasadne.

Przed ogłoszeniem wyroku głos zabrali zarówno były wójt, jak i była skarbniczka. Oboje podkreślali, że robili wszystko, aby poprawić finanse gminy Ostrowice, w samorządzie prowadzone były też liczne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Zaznaczali, że gmina była bardzo biedna, nie uzyskała też pomocy ani od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ani m.in. pożyczki na spłatę długów z Ministerstwa Finansów.

Zarówno Krystyna K., jak i Wacław M. wskazywali, że w gminie prowadzone były liczne kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucja ta była dobrze poinformowana o stanie finansów gminy.

Ze względu na zadłużenie gmina Ostrowice została zniesiona na mocy specustawy 1 stycznia 2019 r., a jej teren podzielony został między gminy Złocieniec i Drawsko Pomorskie. To pierwszy taki przypadek w Polsce. Długi zniesionej gminy przejął Skarb Państwa. Do wojewody zachodniopomorskiego 47 wierzycieli zgłosiło wierzytelności na łączną kwotę ponad 52 mln zł, z czego ponad 39 mln zł stanowiły należności główne, a ponad 12 mln zł to odsetki. Wojewoda za bezsporne uznał wierzytelności na łączną kwotę nieco ponad 4 mln zł. Dochodzenie pozostałych roszczeń skierowano na drogę sądową. Dla części zapadły już wyroki na korzyść wierzycieli

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl