Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Komendant drawskich strażaków informuje o właściwym poziomie zabezpieczenia powiatu. To odpowiedź na nasze pytanie

Komendant drawskich strażaków informuje o właściwym poziomie zabezpieczenia powiatu. To odpowiedź na nasze pytanie

przez admin1

W ostatnim czasie kilkukrotnie poruszaliśmy temat trudnych warunków w jakich pracują aktualnie drawscy strażacy. Trudne warunki spowodowane zostały wyłączeniem części budynku w której znajdowała się jednostka ratowniczo gaśnicza. Chodzi o część garażową, biura, stołówkę, stanowisko kierowania oraz część z pomieszczeniami do odpoczynku dla strażaków.

W ostatnim artykule (kliknij tu) opisywaliśmy szeroko temat. W odpowiedzi na artykuł i zadane przez nas pytanie o to czy wydłużone czasy wyjazdu drawskich strażaków mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu odpowiedzi udzielił st. bryg. Paweł Dymecki – Komendant PSP w Drawsku Pomorskim. Według przekazanej przez Komendanta informacji – obszarem chronionym dla JRG KP PSP w Drawsku Pom. jest teren całego powiatu drawskiego. Ochronę przeciwpożarową w powiecie drawski stanowi JRG w Drawsku Pom., 14 Jednostek OSP włączonych w struktury ksrg , 10 jednostek OSP poza ksrg (7 jednostek posiada pojazdy ratowniczo-gaśnicze) i 3 jednostki WSP. Rozlokowanie na terenie powiatu jednostek ochrony przeciwpożarowej zarówno JRG Drawsko Pom., OSP jak i WSP zapewnia odpowiednie zabezpieczenie operacyjne powiatu drawskiego. 

Parametrem określającym zabezpieczenie obszaru chronionego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej jest 15 minut czas dojazdu. Według wieloletnich statystyk zabezpieczenie operacyjne powiatu drawskiego z dojazdem w granicach
15 minut do zdarzeń jest zrealizowane w ponad 90 % interwencji.  Jest to bardzo dobry wynik na poziomie średniej krajowej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w powiecie drawskim statystycznie siły ratownicze docierają do zdarzeń w przedziale do 8 min w blisko 50 % interwencji. JRG Drawsko Pom. nie jest usytuowane centralnie w obszarze powiatu drawskiego, a w wielu przypadkach pierwszymi na miejscu zdarzenia są jednostki OSP z racji swojej lokalizacji. Przy podejmowaniu interwencji w lokalizacjach znacznie oddalonych od JRG dobrze wyszkolone i wyposażone Jednostki OSP uzupełniają gotowość operacyjną przybywając jako pierwsze na miejsce zdarzenia na wiele minut przed zastępami JRG.  Dzięki takim rozwiązaniom zabezpieczenie operacyjne obszaru chronionego w odniesieniu do 15 minutowego kryterium czasu dojazdu może być spełnione.

Ponadto przy większych zdarzeniach istnieje możliwość zadysponowania poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego dodatkowych Jednostek Straży Pożarnej spoza powiatu drawskiego, które udzielą wymaganego wsparcia dla sił powiatowych.  Wobec powyższego niewielkie opóźnienia przy podejmowaniu interwencji w przypadku JRG Drawsko Pom. nie będzie miało większego wpływu na ogólny poziom zabezpieczenia operacyjnego powiatu drawskiego. 

Zapytaliśmy również o to czy trudna sytuacja drawskich strażaków była sygnalizowana władzom wyższego szczebla.

Zarówno Komendant Główny PSP jak i Minister MSWiA byli informowani o problemach związanych z uszkodzeniem budynku  JRG KP PSP w Drawsku Pom.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. postanowieniem nakazał wykonanie „Ekspertyzy budowlanej, konstrukcyjnej dotyczącej stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim”. Dzięki montażowi finansowemu w który zaangażowana była strona służbowa oraz wszystkie samorządy z terenu powiatu drawskiego możliwe było sfinansowane wykonanej „Ekspertyzy…”. Dodatkowo w dniu 26.09.2023 r. Komendant Powiatowy PSP w Drawsku Pom. wystosował oficjalne pismo do KG PSP za pośrednictwem Zachodniopomorskiego KW PSP dokładnie opisujące zaistniałą sytuację. Miedzy innymi w obecnym czasie są wdrażane tymczasowe rozwiązania zaproponowane przez Komendanta Powiatowego PSP. KG PSP udzieliła wsparcia finansowego dzięki któremu będzie możliwe profesjonalne zabezpieczenie budynku JRG specjalistycznymi podporami budowlanymi, co w rezultacie umożliwi użytkowanie części obiektu, a przede wszystkim umożliwi uruchomienie ogrzewania głównego i skorzystanie z zaplecza socjalnego. Równocześnie KW PSP w Szczecinie ze środków przekazanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zakupiła „Halę Garażową”, która docelowo zabezpieczy pojazdy ratowniczo-gaśnicze przed warunkami atmosferycznymi i umożliwi zachowanie gotowości bojowej JRG na odpowiednim poziomie.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl