Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Nowa nawierzchnia na jeden z ulic w centrum Złocieńca

Nowa nawierzchnia na jeden z ulic w centrum Złocieńca

przez admin1

Pod koniec grudnia 2023 r. zakończono remont i dokonano odbioru technicznego remontowanej nawierzchni asfaltowej ulicy 3 Pułku Piechoty (nr 580001Z) w Złocieńcu. W ramach zadania zrealizowano roboty rozbiórkowe, jednostronną wymianę krawężnika drogowego, regulację studzienek kanalizacji deszczowej i urządzeń sieci wodno – kanalizacyjnej, nadzór oraz tablicę informacyjną. Odcinek remontowanej drogi wynosi 0,290 km. Inwestycja była  dofinansowana środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako zadanie pod nazwą pn. „Remont nawierzchni asfaltowej ulicy 3 Pułku Piechoty (nr 580001Z) w Złocieńcu”. Całkowity koszt inwestycji to kwota 473 284,47 zł z czego dofinansowanie z RFRD w kwocie 260 306,45 zł oraz wkład własny gminy Złocieniec 212 978,02 zł.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl