Strona główna Region Najniższa krajowa 2024 – czyli ile?

Najniższa krajowa 2024 – czyli ile?

przez admin1

Każdy pracownik i pracodawca interesuje się tym, ile aktualnie wynosi najniższa krajowa płaca. W tym wypadku trzeba mieć na uwadze ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku. Dobrą wiadomością dla pracowników jest to, że w 2024 roku wynagrodzenie minimalnie wzrośnie ponownie! Sprawdźmy już teraz, na jaki wzrost możemy liczyć. Co trzeba wiedzieć o najniższej krajowej w 2024 roku? Ile będzie wynosić minimalna płaca?

Najniższa krajowa 2024

Okazuje się, że najniższa krajowa 2024 ulegnie zmianie aż dwukrotnie. Na pierwszą połowę 2024 roku przewidziano wzrost do 4 242 złotych, a na drugą połowę – 4300 złotych brutto. Jeśli chodzi natomiast o stawki godzinowe, od stycznia 2024 wynoszą one 27,70 złotych, a od lipca 2024 – 28,10 złotych brutto. Wszystko to oznacza, że wynagrodzenie minimalne w porównaniu do poprzedniego roku stanie się wyższe aż o 700 złotych. Więcej informacji na ten temat znajdziemy w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Minimalna płaca w 2024 roku została ustalona na poziomach 4 242 złotych i 4300 złotych brutto, dzięki czemu minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być mniejsze niż te wartości. Pamiętajmy o tym, że zapewnienie minimalnej wysokości płacy podlega szczególnej ochronie. Aby wyliczyć wynagrodzenie pracownika w wersji netto, brutto i całkowity koszt zatrudnienia, skorzystać można z kalkulatora wynagrodzeń. 

Wynagrodzenie minimalne

Czy minimalna płaca może ulegać zmianom w trakcie roku? Faktem jest, ze ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazuje głównie na to, jak często powinien być wyznaczany jego poziom. Gdy średni wzrost cen w ciągu roku będzie wyższy niż 105% (dosyć wysoka inflacja), ustawa mówi o tym, że konieczne jest ustalenie dwóch terminów zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego i wysokości minimalnej stawki za godzinę pracy. W tej sytuacji pierwszy termin obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku, a drugi z kolei od 1 lipca do 31 grudnia danego roku. 

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę? Najłatwiej mówiąc, jest to minimalna wysokość wynagrodzenia pracownika, jaki zatrudniony jest w oparciu o pełny miesięczny wymiar czasu pracy. To wskazuje, że korzystają z niego pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, mowy o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Aby ustalić wysokość płacy pracownika, oblicza się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia dotyczące stosunku pracy, zgodnie z zasadami statystyki zatrudnienia i wynagrodzeniami wskazanymi przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Spore znaczenie ma to, że w tym przypadku nie uwzględniamy:

  • Nagród jubileuszowych
  • Dodatku za staż pracy
  • Dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  • Odprawy pieniężnej, jaka przysługuje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
  • Wynagrodzenia za pracę w nadliczbowych godzinach

Kto ma za zadanie ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego w danym okresie? Ten obowiązek ciąże na Radzie Dialogu Społecznego, a jeśli w danym terminie nie dojdzie do uzgodnienia wysokości, musi to zrobić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Nie należy zapominać o tym, że do 15 września każdego roku rząd musi ogłosić wysokość wynagrodzenia minimalnego na kolejny rok!

Wzrost płacy minimalnej cieszy wielu pracowników, jednakże może  też sprawiać kłopoty pracodawcom. Jest to związane z faktem, że większe wynagrodzenie oznacza większe koszty zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy. To oznacza, że z jednej strony wzrosty płac są korzystne i pożądane przez pracowników, a z drugiej nie zawsze są dobre dla pracodawców. Warto na bieżąco śledzić doniesienia w tym temacie, zwłaszcza gdy jesteśmy zatrudnieni na pełne wymiar czasu pracy w rozliczeniach miesięcznych. Co ciekawe, w 2024 roku dojdzie do dwóch podwyżek płacy minimalnej. dzięki czemu uzyskiwać będziemy aż 700 złotych więcej  na miesiąc w porównaniu do poprzedniego miesięcznego wynagrodzenia minimalnego. Oczywiście znaczenie mają tutaj wartości brutto i netto, które należy rozróżniać. 

/materiał sponsorowany

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl