Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie W drawskim szpitalu będzie modernizacja ujęcia wody

W drawskim szpitalu będzie modernizacja ujęcia wody

przez admin1

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim na wniosek Starostwa Powiatowego z Rządowego Funduszu Polski Ład 8 Edycja, otrzymał dofinansowanie na realizację inwestycji „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy  Kalkuty w Drawsku Pomorskim” w kwocie 1.805.000,- zł z wkładem własnym Powiatu Drawskiego wynoszącym 95.000,- zł.

Związek przeprowadził postepowanie przetargowe na wykonanie w/w inwestycji, w którym wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o.za kwotę 1.854.840,00 zł brutto z terminem realizacji do sierpnia 2025 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana dokumentacja projektowa, wymiana całej instalacji stacji uzdatniania wody, monitoring parametrów wody oraz przebudowa istniejącej studni poboru wody i wykonanie drugiej, nowej studni poboru wody.

Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację i rozbudowę ujęcia wody głębinowej na potrzeby szpitala oraz zastosowanie nowatorskich metod technologicznych jej uzdatniania, opartych na naturalnych procesach, ograniczających ilość produktów ubocznych odprowadzanych do środowiska.  Przewiduje się zastosowanie  automatycznego sterowania i kontrolę procesów uzdatniania wody, a także zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych oraz technologii minimalizującej ilość produktów ubocznych powstających w procesie dezynfekcji wody poprzez zastosowanie lampy UV.

Inwestycja będzie prowadzona z zachowaniem ciągłości dostawy wody do sieci wodociągów szpitala z zachowaniem parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami. W trakcie realizacji robót obiekty szpitala zasilane będą w wodę jak dotychczas z miejskiej sieci wodociągowej.

Związek jako beneficjent przyznanego dofinansowania będzie prowadził nadzór nad realizacją zadania. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji Związek przekaże nieodpłatnie wytworzony majątek na rzecz Starostwa Powiatowego. Realizacja długo oczekiwanej inwestycji pozwoli na spełnienie wszystkich wymogów sanitarnych dotyczących jakości dostarczanej wody, zapewni drugie źródło zasilania szpitala w wodę oraz pozwoli na ograniczenie kosztów szpitala związanych z poborem wody

.

.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl