Strona główna Powiat DrawskiKalisz Pomorski Kalisz Pomorski: Konkurs “Najlepsza Inwestycja w Kaliszu Pomorskim”

Kalisz Pomorski: Konkurs “Najlepsza Inwestycja w Kaliszu Pomorskim”

przez admin1

Regulamin Konkursu “Najlepsza Inwestycja w Kaliszu Pomorskim”

 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie Najlepszej Inwestycji w Kaliszu Pomorskim poprzez głosowanie uczestników na wybrane inwestycje.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest aktywizowanie lokalnej społeczności i zachęcenie do wyrażenia opinii na temat powstających na terenie Gminy Kalisz Pomorski inwestycji.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie osoby fizyczne, powyżej 18. roku życia, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia.
 2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 4. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu najładniejsza inwestycja będzie promowana w urzędowych środkach przekaz.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadzie głosowania w specjalnie przygotowanej do tego celu ankiecie opublikowanej w mediach społecznościowych na FB – profil kalisznews pod adresem:
 6. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFgAt64EB57nPzuaofBZzf3PF-gdBd_kObyco2TFXm9fsrLg/viewform?fbzx=-8545553460820755434
 7. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbędzie się w następujących etapach:

 1. Głosowanie: wszyscy uczestnicy będą mogli oddać swój głos na wybraną inwestycję poprzez wypełnienie ankiety udostępnionej na FB kalisznews. Osoba posługująca się jednym adresem e-mail bierze raz udział w losowaniu.
 2. Termin konkursu: konkurs będzie odbywał się w dniach: 26.02.2024r. – 10.04.2024r.,
 3. Ogłoszenie wyników: ogłoszenie wyników nastąpi do 11.04.2024r. Informacja o zwycięskiej inwestycji znajdzie się na stronie kaliszpom.pl oraz FB kalisznews. Inwestycja z największą ilością głosów zostanie uznana za Najlepszą Inwestycję w Kaliszu Pomorskim.
 4. Losowanie nagrody głównej: spośród osób, które wezmą udział w głosowaniu, zostanie przeprowadzone losowanie nagrody głównej oraz wyróżnień.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz na stronie kaliszpom.pl, FB-profil kalisznews
 6. NAGRODY

Nagrody przyznane w ramach konkursu to:

 1. 1 Nagroda główna.
 2. 2 Wyróżnienia.
 3. ZAKOŃCZENIE KONKURSU

Konkurs zakończy się po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności.
 2. Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani związany z platformą społecznościową Facebook.
 4. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.
 5. Zaakceptowanie warunków uczestnictwa oznacza akceptację powyższego regulaminu.
 6. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu najlepsza inwestycja będzie promowana w urzędowych środkach przekazu.
 7. Wszelkie kwestie i pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres e-mail: promocja@kaliszpom.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFgAt64EB57nPzuaofBZzf3PF-gdBd_kObyco2TFXm9fsrLg/viewform?fbzx=-8545553460820755434

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl