Strona główna Powiat Drawski Działania Policji na terenie Powiatu Drawskiego w pierwszym dniu wiosny

Działania Policji na terenie Powiatu Drawskiego w pierwszym dniu wiosny

przez admin1

21 marca to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny i znany każdemu uczniowi „Dzień Wagarowicza”. W tym dniu policjanci skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane blisko szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, dworców czy parków.

W czwartek funkcjonariusze z powiatu drawskiego będą kontrolować skwery, parki, tereny przybrzeżne jezior, czyli miejsca, w których lubi spotykać się młodzież. Będą ujawniać tzw. wagarowiczów, czyli tych uczniów, którzy przebywają poza szkołą w czasie trwania lekcji bez uzasadnionego powodu oraz sprawdzać stan trzeźwości legitymowanych osób. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich wagary, spożywanie alkoholu, czy używanie środków odurzających, są przejawami demoralizacji i podlegają rozpatrzeniu przez sąd. Na pobłażliwość policjantów nie mogą liczyć szczególnie osoby zakłócające ład i porządek, dopuszczające się wybryków chuligańskich.
Szczególnemu nadzorowi będą również podlegać placówki handlowe sprzedające alkohol. Policjanci będą ostrzegać sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży przed konsekwencjami naruszenia przepisów obowiązującego prawa, a tym samym ujawniać nieuczciwych sprzedawców udostępniających alkohol osobom małoletnim wbrew zakazowi.
Należy pamiętać, że alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji.
Należy też wziąć pod uwagę fakt, że ani szkoła, ani Policja nie są w stanie ochronić młodych ludzi bez pomocy rodziców. Stąd apel funkcjonariuszy, aby zwłaszcza przed tym dniem, rodzice porozmawiali ze swoimi pociechami, w szczególności:
– zachęcili swoje pociechy do wzięcia udziału w organizowanych imprezach na terenie szkoły,
– ustalili jak i z kim dziecko będzie spędzało dzień,
– kolejny raz przestrzegli przed spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków,
– zapewnili stały kontakt telefoniczny z dzieckiem i wyznaczyli godzinę powrotu do domu.
Miejmy nadzieję, że podjęte działania pozwolą młodym ludziom bezpiecznie i wesoło spędzić  wyczekiwany pierwszy dzień wiosny.

mł. asp. Monika Barcicka

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl