Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: informacja z drugiej sesji Rady Powiatu Drawskiego

POWIAT DRAWSKI: informacja z drugiej sesji Rady Powiatu Drawskiego

przez admin1

W dniu 24 maja 2024 roku odbyła się II sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję poprowadziła Violetta Zbytek – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Na początku sesji Radni zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji w 2023 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2028 oraz sprawozdaniem dotyczącym celów i działań określonych w Programie Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2023 – 2028 realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim; sprawozdaniem za rok 2023 z realizacji „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2025 oraz sprawozdaniem z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.

W trakcie sesji Przewodniczącej Rady zostały zgłoszone następujące Kluby : Klub Radnych „Koalicja Obywatelska” oraz  Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.

Rada powołała następujące Komisje : Komisję Rewizyjną; Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno – Publicznych. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Buczek, natomiast Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został  Piotr Tylman. Komisja Budżetu, Gospodarki i Spraw Społeczno – Publicznych ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. 

Ponadto Radni przyjęli następujące uchwały :

  a)   ustalenia wynagrodzenia Starosty Drawskiego: 

  b) o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej;

  c) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Drawskiego;

  d) wyboru delegatów Powiatu Drawskiego do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej;

 e) wskazania przedstawicieli Powiatu Drawskiego wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego;

  f) delegowania radnych Rady Powiatu Drawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku;

  g)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024;

  h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024 – 2040.

Podczas sesji Starosta Drawski Jacek Kozłowski złożył gratulacje Przewodniczącej Rady Violetcie Zbytek z okazji otrzymania wyróżnienia w XII edycji konkursu „Sołtys Roku 2024”.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl