Strona główna Powiat Drawski Powiat Drawski: Obwieszczenie Starosty Drawskiego

Powiat Drawski: Obwieszczenie Starosty Drawskiego

przez admin1

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Drawski

       Na podstawie art. 11d  ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 311) zawiadamia, że w dniu 15 maja 2024 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Złocienieckiej 22A w Drawsku Pomorskim (78-500), reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Kota, zam. przy ul. Bolesława Chrobrego 82
w Złocieńcu (78-520), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo – Gudowo”. W ramach przedsięwzięcia dodatkowo planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Gudowo wraz z budową chodnika dla pieszych oraz wycinką istniejących drzew w miejscowości Gudowo wraz z ich przesadzeniem.

Przedsięwzięcie projektowane jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

obręb 0037 Suliszewo:

 • 337,
 • 1,
 • 259,
 • 263/1,

obręb 0042 Gudowo:

 • 200,
 • 106/1 (działka powstanie z podziału działki nr 106 na działki nr 106/1 i 106/2),
 • 211/2,
 • 223,

Na czas realizacji inwestycji zajęte zostaną następujące nieruchomości:

 • 259, 263/1 obręb 0037 Suliszewo,
 • 211/2, 223, 106/2 (działka powstanie z podziału działki nr 106 na działki nr 106/1
  i 106/2) obręb 0042 Gudowo.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Plac Elizy Orzeszkowej 3, Wydział Architektoniczno-Budowlany, pokój 103, od poniedziałku do środy w godzinach 7.00-15.00,
w czwartki w godzinach 7.00-16.00 i w piątki w godzinach 7.00-14.00.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać w Starostwie Powiatowym
w Drawsku Pomorskim w terminie 14 dni od daty skutecznego zawiadomienia w formie  obwieszczenia Starosty Drawskiego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, na stronie internetowej tej Gminy oraz w prasie lokalnej.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl