Strona główna Powiat DrawskiKalisz Pomorski Kalisz Pomorski: weekend pod hasłem wyborów sołeckich w gminie Kalisz Pomorski

Kalisz Pomorski: weekend pod hasłem wyborów sołeckich w gminie Kalisz Pomorski

przez admin1

Miniony weekend, 15 i 16 czerwca, był wyjątkowo intensywny dla naszych lokalnych społeczności, gdyż odbyły się wybory sołeckie w kilku sołectwach. Mieszkańcy wykazali się dużym zaangażowaniem, co jest wspaniałym świadectwem ich odpowiedzialności obywatelskiej. Oto podsumowanie wyników wyborów:

 Sołectwo Pomierzyn
W Sołectwie Pomierzyn mamy nowego Sołtysa! Pani Barbara Pomagalska objęła tę zaszczytną funkcję. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Rola Sołtysa jest niezwykle ważna, gdyż pełni funkcję łącznika pomiędzy Mieszkańcami a władzami Gminy, dbając o ich potrzeby i koordynując lokalne inicjatywy. Jednocześnie dziękujemy poprzedniej Sołtys, Pani Anecie Banasiak, za jej nieoceniony, wieloletni wkład na rzecz Sołectwa Pomierzyn.

Sołectwo Poźrzadło Wielkie
Na kolejną kadencję Sołtysem Sołectwa Poźrzadło Wielkie została wybrana Pani Dorota Krauz! Gratulujemy Pani Sołtys i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wybór ten jest wyrazem uznania dla jej ciężkiej pracy oraz odpowiedzialnego podejścia do pełnienia tej ważnej funkcji. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za udział w wyborach.

Sołectwo Cybowo
W Sołectwie Cybowo bez zmian – Sołtysem na kolejną kadencję została wybrana Pani Aldona Tomczyk. Serdeczne gratulacje dla Pani Sołtys! Chcielibyśmy podziękować wszystkim Mieszkańcom za wysoką frekwencję i aktywny udział w wyborach. Wasze zaangażowanie jest niezwykle ważne dla lokalnej społeczności. Pani Aldona Tomczyk swoją ciężką pracą i oddaniem na rzecz sołectwa zasłużyła na zaufanie Mieszkańców, co zaowocowało jej ponownym wyborem.

Sołectwo Prostynia
Na nadchodzącą kadencję Sołtysem została wybrana Pani Elżbieta Maciejewska. Serdeczne gratulacje i powodzenia w objęciu tak odpowiedzialnej służby na rzecz Sołectwa Prostynia. Chcemy również wyrazić wielkie podziękowania dla byłej Sołtys, Pani Czesławy Kot, która przez 28 lat pełniła swoją funkcję z nienagannym zaangażowaniem i wielkim poświęceniem. Wielkie podziękowania, Pani Czesławo! Serdeczne podziękowania także dla wszystkich Mieszkańców za liczne przybycie na wybory.

Sołectwo Suchowo
Sołtysem na kolejną kadencję ponownie został wybrany Pan Mirosław Ściana. Serdeczne gratulacje dla Pana Sołtysa! Chcemy również podkreślić i docenić rekordową frekwencję na wyborach – aż 83 osoby! To wspaniały przykład odpowiedzialności obywatelskiej i zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Gratulacje dla wszystkich Mieszkańców Sołectwa Suchowo za tak liczny udział w wyborach!
Weekend wyborczy pokazał, jak ważne jest zaangażowanie obywatelskie i jak wielką rolę odgrywają Sołtysi w naszych lokalnych społecznościach. Gratulujemy wszystkim wybranym Sołtysom i Radom sołeckim, dziękujemy Mieszkańcom za wysoką frekwencję i aktywne uczestnictwo. To dzięki Wam nasze sołectwa mogą się rozwijać i stawać jeszcze lepszym miejscem do życia.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl