Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Czaplinek: urzędnicy będą konsultowali z mieszańcami koncepcję zagospodarowania rynku

Czaplinek: urzędnicy będą konsultowali z mieszańcami koncepcję zagospodarowania rynku

przez admin1

Dyskusja na temat zmiany zagospodarowania rynku toczy się już od dawna. Po drodze pojawiło się kilka różnych koncepcji. W 2015 roku opracowana została koncepcja rewitalizacji zabytkowego centrum Czaplinka, na podstawie której przygotowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Temat stał się gorący od momentu przyznania w 2023 roku środków zewnętrznych na inwestycję, co urzeczywistniło jej realizację. Wokół tematu rewitalizacji rynku rozgorzała ożywiona dyskusja, która skłoniła władze Czaplinka do podjęcia decyzji o zmianie pierwotnego projektu.

Nowa koncepcja jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców o wprowadzenie większej ilości zieleni oraz na trend odchodzenia od zabetonowywania centrów miast, promując zieleń i ekologiczne rozwiązania. Celem przygotowanej koncepcji jest zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności rynku, stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów, a także rozwój aktywności społecznej i ekonomicznej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym, które odbędzie się 25 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, podczas którego będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji.

Poniżej zamieszczona została prezentacja dotycząca koncepcji rewitalizacji rynku w Czaplinku. Zachęcamy do zapoznania się z nią i przedstawiania opinii na jej temat.

Prosimy o przesyłanie opinii dotyczących przedstawionej koncepcji rewitalizacji rynku drogą mailową na adres: fundusze@czaplinek.pl  lub składanie opinii w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, w terminie do dnia 28 czerwca 2024 roku. Prosimy o skorzystanie z załączonego formularza zgłaszania opinii.  

Autor: Dariusz Sapiński, kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych 

PLIK – zobacz – kliknij tu

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl