Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Zachodniopomorski sejmik zatwierdził raport o stanie regionu. Marszałek i Zarząd Województwa otrzymali absolutorium

POMORZE ZACHODNIE: Zachodniopomorski sejmik zatwierdził raport o stanie regionu. Marszałek i Zarząd Województwa otrzymali absolutorium

przez admin1

Zachodniopomorski sejmik udzielił Marszałkowi oraz Zarządowi Województwa absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Wcześniej – po dyskusji nad raportem o stanie regionu – władze samorządu województwa otrzymały także wotum zaufania. To najważniejsze decyzje podjęte w środę, 26 czerwca 2024 roku podczas drugiej sejmikowej sesji VII kadencji. Za udzieleniem absolutorium było 18 radnych województwa, przeciw 8, a 1 wstrzymał się od głosu.

Raport o stanie województwa
Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego za rok 2023 został opracowany na podstawie przepisów Ustawy o samorządzie województwa. To szósta edycja dokumentu, który jest podsumowaniem działalności zarządu województwa w roku poprzednim. Zawiera informacje na temat realizacji polityk, programów i strategii i uchwał sejmiku województwa. Debata o stanie województwa stanowi podstawę głosowania radnych województwa nad udzieleniem wotum zaufania Marszałkowi oraz Zarządowi Województwa.

– W ubiegłym roku nasze zadania realizowaliśmy w oparciu o dziesięć polityk przyjętych w 2021 roku. Mamy powody, może nie do hurraoptymizmu, ale do zadowolenia. Podjęte przez nas działania nakierowane na inwestycje zostały dostrzeżone na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Otrzymaliśmy bowiem tytuł najbardziej proinwestycyjnego regionu w Polsce. To dowód na dobre i mądre decyzje, które przekładają się na poziom życia mieszkańców. Trudno nam jednak konkurować z województwami wschodnimi, bo one mają do dyspozycji wsparcie w ramach programu „Polska Wschodnia”. -– mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Rok 2023 był wyjątkowy, bo należało również wykorzystać środki unijne z perspektywy 2014-2020. Ponadto wykorzystując mechanizm elastyczności udało się zniwelować opóźnienia i skutki wojny w Ukrainie, dzięki czemu nasi beneficjenci mogli przedłużyć terminy i spokojnie zakończyć inwestycje. Już dziś mogę powiedzieć, że nie oddamy żadnego euro z poprzedniej perspektywy – dodał Olgierd Geblewicz.

Podczas prezentacji raportu marszałek przedstawił zrealizowane działania w ramach dziesięciu polityk wynikających z przyjętej strategii rozwoju województwa. To: polityka kapitała oraz spójności społecznej, polityka gospodarcza, polityka rynku pracy, polityka edukacyjna, polityka ekologiczna, polityka turystyczna, polityka kulturalna, polityka ochrony zdrowia, polityka transportowa, polityka samorządowa.

Raport o Stanie Województwa Zachodniopomorskiego za 2023 rok

Absolutorium za wykonanie budżetu
Plan dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok w kwocie 1.545,9 mln zł został wykonany w wysokości 1.577,8 mln zł, natomiast wydatki zaplanowane na poziomie 1.582,7 mln zł, zostały wykonane w wysokości 1.389,9 mln zł.

Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 102,1%. W strukturze dochodów należy wskazać na wysoki udział w budżecie wpływów z tytułu udziałów województwa w podatkach dochodowych (26,8%). Ponadto duży udział w uzyskanych dochodach stanowiły również dotacje celowe i płatności z budżetu UE (23,6%) oraz subwencja ogólna (28,3%).

Na 192,8 mln zł niewykonanych wydatków, 110,9 mln zł dotyczą wydatków majątkowych, w tym w szczególności zadań, które kontynuowane będą w latach następnych.

W 2023 roku największą część wydatków budżetu stanowiły wydatki w zakresie polityki transportowej (46,8%). Spore kwoty wydatków przeznaczono na: politykę samorządową (16,5%), politykę kulturalną (14,9%), politykę ochrony zdrowia (6,2%), politykę turystyczną (4,5) i politykę kapitału oraz spójności społecznej (3,3%).

– Podsumowując finansowo 2023 rok chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym przedsiębiorcom i mieszkańcom, bo dzięki rozwojowi przedsiębiorczości wzrósł CIT po stronie dochodów, a przecież z tego realizujemy inwestycje zmienaijące oblicze regionu – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na koniec ubiegłego roku zamknął się nadwyżką budżetową wysokości 187,9 mln zł. Warto podkreślić, że nadwyżka operacyjna osiągnęła po raz kolejny rekordowo wysoki poziom 461,5 mln zł, stanowiący ponad 29,2% dochodów ogółem, co jest istotne do oceny możliwości zaciągania kredytów oraz dalszego rozwoju województwa. Zadłużenie Województwa Zachodniopomorskiego na koniec 2023 roku wyniosło 351,1 mln zł i wynika z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl