Strona główna Powiat ŁobeskiŁobez Praca Burmistrza Łobza pozytywnie oceniona przez Radnych

Praca Burmistrza Łobza pozytywnie oceniona przez Radnych

przez admin1

W miniony czwartek w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Łobzie odbyła się III sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium, Rada Miejska, zgodnie z przepisami, uwzględniła sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe, informację o stanie gminnego mienia, stanowisko komisji rewizyjnej, która stwierdziła prawidłowe i zgodne z prawem ponoszone wydatki, oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl