Strona główna Region Porady w zakresie prawa pracy – URLOPY !

Porady w zakresie prawa pracy – URLOPY !

przez admin1

Lato i koniec roku szkolnego to czas wypoczynku, wspólnych wyjazdów a co za tym idzie urlopów. W dzisiejszym artykule chciałabym zawrzeć kilka podstawowych informacji, jakie z pewnością przydadzą się każdemu zatrudnionemu i pracodawcy.

Kodeks pracy w swoich przepisach dokładnie określa zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych, które są prawem każdego pracownika. Oto kluczowe informacje dotyczące urlopów wypoczynkowych o których warto wiedzieć:

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika i wynosi:

– 20 dni – dla pracowników ze stażem pracy poniżej 10 lat.

– 26 dni – dla pracowników ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Staż pracy obejmuje:

– Okresy zatrudnienia u różnych pracodawców.

– Okresy nauki, które wlicza się do stażu pracy:

  – Szkoła zawodowa – 3 lata.

  – Szkoła średnia zawodowa – 5 lat.

  – Szkoła policealna – 6 lat.

  – Szkoła wyższa – 8 lat.

Urlop proporcjonalny dla osób zatrudnionych w trakcie trwania roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik nie przepracuje pełnego roku kalendarzowego (np. rozpoczyna pracę lub zmienia pracodawcę w ciągu roku), przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego czasu. Każdy przepracowany miesiąc daje prawo do 1/12 rocznego wymiaru urlopu.

Urlop na żądanie

– Pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego.

– Urlop na żądanie jest częścią ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

– Pracownik może zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Wykorzystywanie urlopu – Urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów ustalonym przez pracodawcę, uwzględniającym wnioski pracowników, za zgodą pracodawcy.

! Co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego powinno być wykorzystane jednorazowo, aby pracownik mógł faktycznie odpocząć, jest ro regulowane art. 152 § 1  Kodeksu pracy.

Urlopy okolicznościowe to dodatkowe dni wolne przyznawane są w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi:

– 2 dni – ślub pracownika, narodziny dziecka, śmierć małżonka, dziecka, rodzica, teścia lub teściowej.

– 1 dzień – ślub dziecka pracownika, śmierć rodzeństwa, dziadków, wnuków, osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika.

Urlop w pierwszym roku pracy – Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w swoim życiu nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 przysługującego mu rocznego urlopu.

Zasady korzystania z urlopu

– Pracownik musi złożyć wniosek o urlop, który jest zatwierdzany przez pracodawcę.

– Pracodawca powinien udzielić urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.

– Niewykorzystany urlop należy wykorzystać do końca września następnego roku kalendarzowego.

Prawo do pełnego urlopu – pracownik, który przepracował u pracodawcy pełny rok, nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu od początku następnego roku kalendarzowego.

Przedawnienie urlopu – Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po 3 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym urlop stał się wymagalny.

Podsumowując, celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił po pracy, zatem także w interesie pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wymaganego prawem wypoczynku.

Należy pamiętać że, Kodeks pracy  jasno określa zasady przyznawania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, warto też w tym zakresie weryfikować informacje otrzymane z działu kadr w miejscu zatrudnienia.


Artykuł powstał we współpracy z:

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl