Strona główna Na sygnale Święto Policjantów z Powiatu Drawskiego.

Święto Policjantów z Powiatu Drawskiego.

przez admin
Lokalny Reporter

Polska Policja obchodzi w tym roku 101 rocznicę powstania oraz 95 rocznicę służby kobiet w policyjnej formacji. Powiatowe obchody Święta Policji to moment awansów i wyróżnień, ale przede wszystkim szczególny czas podziękowań dla drawskich stróżów prawa za ich zaangażowanie, codzienną pomoc i zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu.

Dzisiejsza uroczysta zbiórka z okazji Powiatowych obchodów Święta Policji w Drawsku Pomorskim odbyła się na dziedzińcu drawskiej komendy.

Oficjalna część dzisiejszego wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości.

W tym roku na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinspektora Tomasza Trawińskiego, Komendant Główny Policji – generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk mianował na stopień inspektora Policji młodszego inspektora Norberta Gorzyńskiego Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim.

Akt nominacyjne na kolejny stopień w korpusie oficerów wyższych na stopień podinspektora odebrał nadkomisarz Dariusz Danis – Komendant Komisariatu Policji w Czaplinku.

Nominacje na wyższy stopień w korpusie aspirantów otrzymało 13 policjantów, a w korpusie podoficerów Policji 9 funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim insp. Norbert Gorzyński mianował na stopień starszego posterunkowego 5 funkcjonariuszy.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Szczecinie insp. Norbert Gorzyński wyraził słowa uznania i satysfakcji z tego w jaki sposób policjanci z drawskiej Policji wypełniają swoje obowiązki. Korzystając z okazji Komendant podziękował rodzinom i najbliższym policjantek i policjantów., a także skierował słowa uznania do pracowników Policji.

Podczas dzisiejszego wydarzenia oficer prasowy sierż. sztab. Karolina Żych odczytała list Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasza Trawińskiego skierowany do policjantów i pracowników Policji. Nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za wzorowo pełnioną służbę, za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm. W swoim liście odwołał się do tradycji Policji Państwowej, podkreślił jak ważna jest pamięć o naszych poprzednikach i czerpanie z najlepszych historycznych wzorców. Wspomniał także tegoroczną, 95. rocznicę powołania Policji Kobiecej, zwracając się tym samym z podziękowaniami za służbę kierowanymi do wszystkich pań służących i pracujących w naszym garnizonie. Szef zachodniopomorskich policjantów zaakcentował także kolejną tegoroczną rocznicę, a mianowicie XXX-lecie powołania związków zawodowych w Policji. Podkreślił, że pełnią one bardzo ważną i potrzebną formacji rolę. Nadinsp. Tomasz Trawiński w przekazanym liście nawiązał także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii koronawirusa. Skierował swoje podziękowania do wszystkich podległych mu funkcjonariuszy za wyjątkowy i bezprecedensowy wysiłek, jaki w ostatnich miesiącach jest w związku z tym przez wszystkich podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych.

sierż. sztab. Karolina Żych

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl