Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: będzie jeszcze jedna sesja Rady Powiatu Drawskiego w kończącej się kadencji samorządowej

POWIAT DRAWSKI: będzie jeszcze jedna sesja Rady Powiatu Drawskiego w kończącej się kadencji samorządowej

przez admin1

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.107 ) zwołuję LXXII sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3. 

Porządek obrad:

    1.         Otwarcie sesji. 

    2.         Ustalenie porządku obrad.

    3.         Przyjęcie protokołu z LXXI sesji odbytej w dniu 22.03.2024 r.

    4.         Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– druk nr 3919.

    5.         Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

    6.         Trybuna obywatelska.

    7.         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

    8.         Sprawozdanie z działalności Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim za rok 2023 – druk nr 3823.

    9.          Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023– druk nr 3909.

10.         Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim za rok 2023 – druk nr 3920.

11.         Sprawozdanie za 2023 rok z działalności Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 3826.

12.          Podjęcie uchwał w sprawie :

a)       rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego – druk nr 3716;

b)       o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Drawskiego i nadania jej statutu – druk nr 3905;

c)       zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024 – druk nr  3915;

d)       o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024 – 2040 – druk nr  3916.

13.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

14.         Komunikaty i sprawy różne. 

15.         Zakończenie sesji.

                  Przewodnicząca Rady

                  Urszula Ptak

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl