Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Gmina Drawsko Pomorskie otrzymała dofinansowanie. w Nętnie przebudowana zostanie droga

Gmina Drawsko Pomorskie otrzymała dofinansowanie. w Nętnie przebudowana zostanie droga

przez admin

Gmina Drawsko Pomorskie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozytywną ocenę komisji konkursowej wsparcie finansowe otrzymał projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętnie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi przebudowa odcinka drogi o długości 1344 m. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, dzięki której wody opadowe nie będą tworzyły zastoisk na jezdni. Zostanie wykonana korekta geometrii drogi, co umożliwi, dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców, związanych z dojazdem do gospodarstw rolnych i domowych,   do sklepu, świetlicy wiejskiej, a także autobusom do nowopowstałego przystanku autobusowego. Zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową, wybudowane będą nowe nawierzchnie jezdni  i  chodników.

Przebudowa usprawni połączenia z innymi drogami lokalnymi oraz drogami wyższej kategorii,  pozwalając na stworzenie spójnej sieci komunikacyjnej.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego  na ww. drodze.

Koszt prac oszacowany jest na blisko 7 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie około połowę wydatków.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl