Strona główna Region Prawo dla każdego – Stłuczki, zarysowania, problemy kierowców podczas szkód powstałych na parkingu

Prawo dla każdego – Stłuczki, zarysowania, problemy kierowców podczas szkód powstałych na parkingu

przez admin1

Problemy podczas parkowania w wyniku których doszło do uszkodzenia – zarysowania, otarcia  innego pojazdu zdarzają się bardzo często i to nawet najlepszym kierowcom. Jeśli to nasze auto zostało uszkodzone, standardowo spisujemy ze sprawcą oświadczenie. Co ważne – należy dopilnować prawidłowości numeru polisy, danych sprawcy oraz numeru telefonu.

W spisanym oświadczeniu muszą znaleźć się następujące dane:

Data i miejsce zdarzenia,

Opis okoliczności zdarzenia – jak do niego doszło,

Dane sprawcy oraz dane poszkodowanego,

Dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (nr rejestracyjny, nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego)

Zdjęcia szkody,

Dane ewentualnych świadków zdarzenia;

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej wezwać Policję, aby potwierdziła prawidłowość danych. Gdy nie ma możliwości kontaktu ze sprawcą konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie szkody na Policję z prośbą o prześledzenie monitoringu – to często pozwala ustalić sprawcę.

Gdy mamy ustalone dane sprawcy i nr polisy, wówczas zgłaszamy sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z oświadczeniem oraz zdjęciami dokumentującymi szkodę.

A jak wygląda sytuacja gdy to my jesteśmy sprawcą?

Tu jest niezwykle ważne aby dopilnować przekazania niezbędnych danych poszkodowanemu.

Oczywiście najlepiej poczekać na właściciela i spisać stosowne oświadczenie. Jednak, jak pokazuje życie, często brak czasu pozostawia nas w sytuacji bez wyjścia, gdy nie możemy doczekać się poszkodowanego. Co wówczas?

Tym przed czym chcę przestrzec kierowców znajdujących się w takiej sytuacji to nie dopuszczenie do zachowania świadczącego o ucieczce w miejsca zdarzenia. Gdy zachowanie sprawcy szkody jest niewystarczające dla skutecznego przekazania właścicielowi danych osobowych oraz ubezpieczeniowych lub odjedzie on z miejsca zdarzenia zakład ubezpieczeń ma prawo do regresu, czyli zwrotu kosztów odszkodowania, jakie zostało wypłacone z tytułu szkody z polisy OC. Regulują to przepisy art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jest to często niezwykle dotkliwa sytuacja, gdy przychodzi nam zwrócić towarzystwu ubezpieczeniowemu znaczą kwotę.

Aby tego uniknąć ważne jest aby swoim zachowaniem po wyrządzeniu szkody dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić poszkodowanemu kontakt:

Czekać na poszkodowanego, celem spisania oświadczenia o którym była mowa powyżej,

Jeśli poszkodowany nie nadchodzi, a my nie mamy czasu, należy wezwać Policję.

A co jeśli zapomnimy telefonu lub jest on rozładowany? Warto poprosić świadka zdarzenia, jeśli taki jest – aby pożyczył telefon, by dokonać niezbędnego zgłoszenia. Zrobić zdjęcia szkody.

Pamiętajmy – pozostawienie samej kartki z naszymi danymi za wycieraczką czy w drzwiach jest niewystarczające! W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe ma uzasadnione prawo do regresu. Ważne, aby zachowanie sprawcy świadczyło wyraźnie, że dokonał wszystkich niezbędnych działań do wyjaśnienia sytuacji, przez co nie doszło do ucieczki z miejsca szkody.

Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wątpliwości i uczulić czytelników na to aby w przypadku tak częstych zdarzeń ze spokojem zachować się w sposób, który nie narazi Państwa na dodatkowe. Przykre konsekwencje.

#współpraca z:

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl