Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Certyfikaty „Zakup Prospołeczny” wręczone

POMORZE ZACHODNIE: Certyfikaty „Zakup Prospołeczny” wręczone

przez admin1

Ekonomia społeczna może być nadzieją, ale sektor wymaga systemowych zmian. I właśnie o tym członkowie Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej rozmawiali z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyną Nowakowską. Po dyskusji wiceministra wręczyła podmiotom ES certyfikaty „Zakup Prospołeczny”.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska koordynuje politykę publiczną w obszarze ekonomii społecznej oraz realizację zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego. Na Pomorzu Zachodnim gości z dwudniową wizytą. W poniedziałek odwiedziła ZAZ w Juchowie, a we wtorek spotkała się z członkami ZKRES w Urzędzie Marszałkowskim. Gości spotkania przywitała Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

–  Jako Zarząd Województwa jesteśmy zaangażowani w pracę na rzecz mieszkańców, tym bardziej, że nasze województwo jest zróżnicowane. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi możemy realizować zadania ustawowe, ale też działać ponad to. Zależy nam na osobach najsłabszych, o zapewnieniu im bezpieczeństwa – mówiła Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Podczas wtorkowego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim mowa była o kierunkach rozwoju ekonomii społecznej. ES łączy cele ekonomiczne i społeczne, by dać szansę osobom zagrożonym wykluczeniem  np. na znalezienie zatrudnienia i ponowne włączenie do społeczeństwa. Sektor ten skupia się także na dostarczaniu usług, np. asystenckich lub opiekuńczych. Ze wsparcia korzystają najczęściej osoby z niepełnosprawnościami, starsze lub bezrobotne.

– Przyjechałam do państwa, aby z bliska przyjrzeć się państwa działaniom. Musimy sobie zdawać sprawę, że mamy bardzo różne regiony. Podejście do współpracy jest inne. Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ tworząc rekomendacje i prawo, przygotowując programy, mamy ogląd na różne sytuacje. Z tego względu rozmawiamy z podmiotami ES i budujemy wzajemne relacje w zależności od potrzeb lokalnych. Musimy wypracować model między wszystkimi organizacjami. Są: CIS-y, ROPS-y, CUS-y, PES-y, KIS-y, PUP-y. Mamy masę tych „skrótów”, ale w zależności od regionu ta współpraca wygląda inaczej – mówiła wiceministra Katarzyna Nowakowska.

Wiceministra zaznaczyła, że zebrane uwagi chce przełożyć na konkretne zmiany legislacyjne poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Mówiła również, że MRPiPS szykuje się także do nowelizacji ustawy o ekonomii społecznej.

Z kolei Rafał Iwański –  dr nauk ekonomicznych, socjolog-pracownik socjalny, obecny przewodniczący ZKRES –  mówił o wyzwaniach, wymieniając: starzenie się społeczeństwa, nierozwiązane problemy z osobami wychodzącymi z zakładów karnych, niskie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

– Widzimy, że rynek w wielu tych segmentach sobie nie poradził, państwo ma także duże problemy. I właśnie, w niektórych tych obszarach nadzieją jest ekonomia społeczna. Dziś spotykamy się z panią minister, członkami komitetu i podmiotami ES, żeby porozmawiać i zastanowić się, czego potrzebujemy, jakie działania musimy podjąć na poziomie mikro i makro, aby działać do wewnątrz, na rzecz społeczników i pracowników, ale i środowiska – mówił Rafał Iwański.

Po dyskusji z udziałem Agnieszki Kardasz – Dyrektor CUS w Resku, Piotra Jaśkiewicza – Prezesa Fundacji Nauka dla Środowiska i Dariusza Dziechciarza – kierownika Biura Rozwoju Społecznego w ROPS, wiceministra Katarzyna Nowakowska oraz członkini zarządu województwa Anna Bańkowska wręczyła zachodniopomorskim podmiotom ekonomii społecznej certyfikaty „Zakup Prospołeczny”. Nadanie znaku jest bezpłatne i następuje na podstawie rekomendacji Zachodniopomorskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

We wtorek certyfikaty „Zakup Prospołeczny” odebrali przedstawiciele: Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie, Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” w Policach, Stowarzyszenia Słowian i Wikingów w Wolinie, Fundacji Teatr Teatr w Domysłowie, Spółdzielni socjalnej „Promyk” Goszkowie, Fundacji Speak Up w Świnoujściu i Spółdzielni Socjalnej „Ważka” w Wałczu.

W wydarzeniu uczestniczyła uhonorowana „Zakupem Prospołecznym” Spółdzielnia Socjalna „Rzemiosło” ze Stargardu.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl