Strona główna Region Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej powołany

Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej powołany

przez admin1

Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej powołany na trzecią kadencję 2023-2025. W środę, 12 kwietnia 2023 r. Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska wręczyła akty nominacji członkom ZKRES. Funkcję przewodniczącego przez pierwsze 1,5 roku kadencji  pełnić będzie Rafał Iwański, dr nauk ekonomicznych, socjolog-pracownik socjalny, Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Praca w  przedsiębiorstwach społecznych
Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej działa zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego, związków spółdzielczych, instytutów badawczych, uczelni, związków zawodowych, organizacji pracodawców.

W środę, 12 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacji na Członków ZKRES. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, nominacje wręczyła Członkini Zarządu Anna Bańkowska.

Dostrzegamy olbrzymi potencjał tkwiący w ekonomii społecznej. Jej rozwój traktujemy w naszym regionie z należytą uwagą i troską. W dużej mierze poprzez środki unijne powstało wiele nowych podmiotów oferujących stabilne miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Ekonomia społeczna stanowi także doskonałe uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego, wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego i odpowiada wprost na priorytety, takie jak spójność społeczna, zatrudnienie i walka z ubóstwem czy zrównoważony rozwój  – mówi  Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Czym zajmuje się ZKRES?
Do zadań Komitetu należy przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, zapoznawanie się z efektami jego realizacji oraz opiniowanie projektów uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, a także realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej.

Kto tworzy ZKRES?
Kadencja ZKRES trwa 3 lata. Podczas pierwszego inauguracyjnego spotkania został wybrany przewodniczący i wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przez pierwsze 1,5 roku funkcję przewodniczącego pełnić będzie Rafał Iwański, a zastępcą został Paweł Klimek. Po 1,5 roku role odwrócą się – pan Klimek będzie przewodniczącym ZKRES, a pan Iwański zastępcą.

Skład osobowy Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji 2023-2025:

 1.  Justyna Borzym – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW
 2. Rafał Iwański – dr nauk ekonomicznych, socjolog-pracownik socjalny, Instytut Pedagogiki US
 3. Irmina Olejnik-Czerwonka – Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prezeska SIRIA spółdzielnia socjalna
 4. Rafał Wołoszun – Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego
 5. Małgorzata Bosa – Członkini Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, prezeska zarządu Bosy Blask Sp. z o.o.
 6. Justyna Bykowska-Berest – p.o kierownika Biura EFS, przedstawiciel Marszałka
 7. Marta Hawrylak – Prezes zarządu Spółdzielnia Socjalna Pęzinka
 8. Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina
 9. Andrzej Przewoda – Dyrektor WUP w Szczecinie
 10. Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska
 11. Piotr Nagórski – Prezes Zarządu Bank Żywności Szczecin im. J. Kuronia
 12. Jolanta Pawlus – Dyrektor ZAZ w Wałczu
 13. Przemysław Momot – Kierownik ZAZ w Stargardzie
 14. Agnieszka Kardasz – Dyrektor CUS w Resku
 15. Justyna Iwankiewicz – Koordynator SZOWES, zatrudniona w KARR S.A.
 16. Andrzej Grzeszczyk – Prezes Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie
 17. Jarosław Płotkowski – Prezes Fundacji Droga Lotha, nauczyciel, pedagog szkolny
 18. Paweł Klimek – Pełnomocnik Zarządu Fundacja Pod Aniołem, animator, doradca biznesowy
 19. Anna Łukomska-Dziedzic – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES
 20. Andrzej Smoliński – Prezes Zarządu Involver Agency sp. z o.o.
 21. Ewa Dudar – Wicestarosta Gryfiński.
   

O Ekonomii Społecznej – nowe miejsca w regionie
Obecnie Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Spółdzielnie Socjalne czy Organizacje Pozarządowe – to istotne podmioty rozwoju lokalnego.

W ostatnich latach uruchomionych zostało 5 nowych Zakładów Aktywności Zawodowej (w Wałczu, Gryfinie, Goleniowie, Choszcznie, Juchowie) oraz nowe Centra Integracji Społecznej (w Mielnie, Sławnie, Szczecinie). 

Rośnie też liczba spółdzielni socjalnych, obecnie jest ich około 80 i większość z nich powstała ze środków unijnych. W naszym regionie funkcjonują też cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie koszalińskim, wałeckim, stargardzkim, szczecińskim, skupione w Sieci Zachodniopomorskiej OWES. Służą doradztwem i szkoleniami, promują ideę ekonomii społecznej w najodleglejszych zakątkach naszego województwa, wzmacniają potencjał lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i liderów, tworzą nowe miejsca pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl