Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie W jednostce OSP w Zagoździe rozmawiano o planach rozwoju. Są nowe pomysły

W jednostce OSP w Zagoździe rozmawiano o planach rozwoju. Są nowe pomysły

przez admin1

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagoździe odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostki OSP Zagozd i Grupy Medycznej Drawsko z Krzysztofem Czerwińskim Burmistrzem Drawska Pomorskiego oraz st. bryg. Pawłem Dymeckim Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Podjęta na przestrzeni ostatnich miesięcy współpraca OSP Zagozd z Grupą Medyczną Drawsko zaowocowała utworzeniem w ramach jednostki grupy poszukiwawczej, która osiągnęła już wstępną zdolność do działań w ramach prowadzenia poszukiwań zaginionych osób.

Podczas dzisiejszego spotkania z Burmistrzem Drawska Pomorskiego oraz Komendantem Powiatowym PSP poruszono temat wstąpienia OSP Zagozd w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie strony biorące udział w rozmowach zadeklarowały chęć działania na rzecz wprowadzenia jednostki do KSRG.

Od kilku miesięcy w ramach jednostki rozwijany jest pomysł budowania grupy poszukiwawczej, która może prowadzić poszukiwania na bazie specjalistycznej aplikacji SIRON. Uzyskanie przez Grupę Medyczną Drawsko dostępu do aplikacji poprzedzone było rozmowami przedstawicieli Grupy Medycznej Drawsko z Komendantem Powiatowym Policji w Drawsku Pomorskim insp. Norbertem Gorzyńskim. Rozmowy zakończyły się podpisaniem porozumienia, w którym wykazano celowość dostępu GMD do aplikacji i wspierania działań Policji w tym zakresie. Podpisanie porozumienia pozwoliło na uzyskanie dostępu do aplikacji i rozpoczęcie działań zwianych z budowaniem grupy na bazie jednostki OSP Zagozd i grupy Medycznej Drawsko. Po pozyskaniu od lokalnej społeczności pierwszych sprzętów druhowie przeszli szkolenia i zmodyfikowali swój pojazd, który wstępnie został już przystosowany do prowadzenia działań w terenie.

Jesteśmy na wczesnym etapie budowania grupy poszukiwawczej, ale już dzięki wsparciu lokalnej społeczności, czy firmy World Technix pozyskaliśmy pierwszy sprzęt, który może pracować w warunkach plenerowych. Możemy już uczestniczyć w akcjach poszukiwawczych co pokazały ostatnie ćwiczenia w których brała udział nasza jednostka. Mamy plany, które będziemy chcieli zrealizować powiedział nam Michał Walkiewicz – Prezes Grupy Medycznej Drawsko

Współpraca OSP Zagozd z Grupą Medyczną spowodowała wyzwolenie w naszych strażakach nowej energii. Mamy plan rozwoju na najbliższy czas i chcemy pozyskiwać nowy sprzęt, aby doposażyć jednostkę i grupę poszukiwawczą w niezbędne wyposażenie. Potrzeby są duże jak zawsze, a możliwości finansowe trochę mniejsze. Jednak mamy nadzieję, że uda nam się wszystko w najbliższych miesiącach dopiąć i osiągniemy zaplanowaną zdolność do działania. Jednym z priorytetów na najbliższy czas jest wstąpienie do KSRG, to da nam kolejne możliwości do działania. Warto podkreślić, że już teraz z wykorzystaniem podstawowego sprzętu możemy działać jeśli przyjdzie taka potrzeba. A zazwyczaj przychodzi niespodziewanie – mówi Prezes OSP Zagozd Justyna Łaszniewska.

W lipcu br. na terenie Nadleśnictwa Drawsko zorganizowano ćwiczenia „Ucieczka 2023″. Ćwiczenia zostały przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim we współpracy z Zakładem Karnym w Wierzchowie, Nadleśnictwem Drawsko oraz grupą poszukiwawczą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagozdu. Scenariusz ćwiczenia zakładał, że więzień oddalił się z miejsca pracy na obszarze leśnym w nieznanym kierunku. 

W ramach praktycznej części ćwiczeń na polecenie dowodzącego akcją do działań wprowadzono druhów z jednostki OSP z Zagozdu, którzy od kilku miesięcy wraz z członkami Grupy Medycznej Drawsko doskonalą się w zakresie obsługi aplikacji SIRON, która wspiera służby w poszukiwaniu osób. Na jednym z leśnych parkingów ustawiony został samochód jednostki OSP Zagozd, w którym zorganizowano plenerowe centrum dowodzenia. Dzięki aplikacji SIRON udostępnionej na ekranach komputerów i ekranach tabletów oraz monitorów dowodzący akcją mieli możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym miejsc, w których znajdują się patrole, które uczestniczyły w poszukiwaniach. Do działań użyto również drona Nadleśnictwa Drawsko, a obraz z drona wyświetlany był także w czasie rzeczywistym na monitorze. Wprowadzenie takich narzędzi usprawniło działania dowództwa sztabu i pozwoliło w szybkim czasie dotrzeć do miejsca, w którym znajdowała się osoba poszukiwana.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl