Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Tytuł lidera współpracy i nagroda finansowa na dalsze działania z organizacjami pozarządowymi

POMORZE ZACHODNIE: Tytuł lidera współpracy i nagroda finansowa na dalsze działania z organizacjami pozarządowymi

przez admin1

Znamy tegorocznych „Samorządowych Liderów Współpracy z NGO”. Zaszczytnym tytułem będzie posługiwać się pięć zachodniopomorskich JST. Statuetki i nagrody finansowe w konkursie marszałka otrzymały: Gmina Miasto Szczecin, Powiat Choszczeński, Miasto Szczecinek, Gmina Karlino oraz Gmina Ustronie Morskie. 

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego organizowany jest od 2012 roku i ma na celu nagrodzenie samorządów, które najefektywniej współpracują z organizacjami pozarządowymi.

–Tym konkursem podkreślamy, że otwarta współpraca z NGO’sami jest ważna, umożliwia lokalnie realizację wielu działań ważnych dla mieszkanek i mieszkańców. Pokazujemy i promujemy najlepsze rozwiązania, zachęcając do upowszechniania skutecznych rozwiązań, projektów, działań. A tych nie brakuje w różnych obszarach życia społecznego. Finansowa nagroda w konkursie to realna szansa na kolejne projekty – podkreśla Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zwycięskie samorządy, oprócz pamiątkowej statuetki wykonanej przez prof. Jerzego Lipczyńskiego, otrzymują nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł brutto na dalsze działania rozwijające międzysektorową współpracę.

– Doświadczenia jakie zgromadziliśmy na przestrzeni jedenastu lat pokazują, że w naszym regionie, dzięki zaangażowaniu zarówno samorządów, jak i organizacji pozarządowych dzieje się wiele pozytywnych inicjatyw, rozwijają się partnerstwa i wdrażane są rozwiązania, którymi warto się chwalić – mówiła podczas otwarcia dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej oraz przewodnicząca kapituły konkursowej Magdalena Pieczyńska.

Zgłoszenia konkursowe były oceniane w kategoriach: miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu, powiaty, gminy liczące 15 – 40 tys. mieszkańców i gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców. W tej kategorii wprowadzono nowy podział – na gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. – W tej ostatniej kategorii wprowadzaliśmy podział na gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz na gminy wiejskie. Tym samym możemy  uhonorować większą liczbę gmin i realnie docenić działania realizowane na obszarze całego województwa – wyjaśnia Magdalena Pieczyńska.

Przy ocenie wniosków komisja konkursowa zwracała uwagę m.in. na efekty zrealizowanych inicjatyw, współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszkami i wolontariuszami. Konkurs pozwala również na pokazanie i nagrodzenie tych samorządów, które prowadziły działania wspierające na rzecz obywatelek i obywateli Ukrainy.

W imieniu marszałka województwa statuetki wręczała w piątek Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina.

Szczecin docenia NGO
W kategorii „Miasta powyżej 40 tys. mieszkańców i miasta na prawach powiatu” nagrodę główną otrzymała Gmina Miasto Szczecin.

– Miasto Szczecin, z uwagi na swoją wielkość i siłę oddziaływania, współpracuje z setkami organizacji pozarządowych. Tych działań jest bardzo dużo i wszyscy je mocno doceniamy. Doceniamy, bo aktywność społeczna i odpowiedzialność obywatelska są ważne w budowaniu relacji wewnątrz miasta. Z jednej strony wspieramy aktywności dla mieszkańców, a z drugiej strony wykorzystujemy, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, aktywność organizacji pozarządowych do rozwiązywania części naszych problemów – powiedział prezydent Piotr Krzystek, podczas odbioru nagrody.  

Kapituła konkursowa doceniała m.in. przeprowadzenie plebiscytu na najlepsze inicjatywy, projekty i akcje społeczno-obywatelskie, zrealizowane przez lokalny sektor pozarządowy oraz grupy nieformalne pn. „Pozarządowy Szczecin 2022”. Celem konkursu była prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów, które przyczyniły się  do upowszechniania działalności III sektora.

Ponadto Miasto Szczecin wraz z Centrum Wspierania Organizacji Sektor 3 przygotowało specjalny nabór wniosków na mikrodziałania pod hasłem #mikroDOTACJE2022-WSPARCIE_UKRAINA. Szczecińskie organizacje pozarządowe zgłosiły 22 inicjatywy, pula środków w wysokości 30 000 zł pozwoliła na sfinansowanie 10 z nich. 

W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Gmina Miasto Świnoujście.

„Tworzymy fajną społeczność”
Powiat Choszczeński został liderem w kategorii „Powiaty”.

– Przybywa organizacji, a współpraca rozwija się. To dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że organizacje chcą z nami współpracować. Tworzymy fajną społeczność, pomimo różnych kłopotów – zaznaczyła Wioletta Kaszak, Starosta Choszczeński.

Powiat Choszczeński we współpracy z NGO’sami organizuje wydarzenia integrujące lokalne społeczności. Przykładem takiego działania jest np. „Scena z Nadbrzeżnej”. W ubiegłym roku odbył się także koncert charytatywny, podczas którego zbierano środki na pomoc obywatelom Ukrainy. Wydarzenie było zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Niebieski Koralik oraz nieocenioną pomocą wolontariuszy, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych z  powiatu.  

W tej kategorii wręczono także wyróżnienie, które odebrała Joanna Napiwodzka, Wicestarosta Policki.

Nagroda dla Miasta Szczecinek
Miasto Szczecinek zwyciężyło w kategorii „Gminy licząca 15-40 tysięcy mieszkańców”. Samorząd realizuje wiele działań we współpracy z III sektorem. Jednym z nich są działania na rzecz osób w wieku senioralnym, jak np.: program rehabilitacji osób powyżej 65 roku życia, teleopieka, Karta Seniora, Klub Seniora. Są one prowadzone przez jednostki organizacyjne samorządu Miasta, ale ważnych ich partnerem są organizacje pozarządowe. Naturalnymi liderami tych działań są Uniwersytet Trzeciego Wieku i Strefa Aktywnego Seniora.

Ogromne wyróżnienie dla Gminy Karlino
W kategorii „Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców – Gminy miejskie i miejsko-wiejskie” zwyciężyła Gmina Karlino. Nagrodę odebrał Piotr Woś, zastępca burmistrza.

– To ogromne wyróżnienie dla nas. Organizacje pozytywnie zarażają swoimi pomysłami, angażują do działania nie tylko młodzież, ale i osoby dorosłe, seniorów. Dziękuję – podkreślał Piotr Woś.

Gmina angażuje się chętnie w organizację wydarzeń we współpracy z NGO’sami. Z Klubem Koszykarskim POD KOSZEM zorganizowała projekt pt. „Męskie Granie – badanie USG jader w trakcie turnieju koszykówki”. Podczas turnieju przeprowadzona została, po raz pierwszy w Karlinie, akcja darmowego badania USG jąder. Celem akcji było zachęcenie panów do badań oraz uświadomienie im jak ważna jest profilaktyka. Mogli z niej skorzystać mężczyźni w każdym wieku. W wyniku akcji udało się przebada 90 panów.

Nagroda dla Ustronia Morskiego
W kategorii „Gmina licząca poniżej 15 tysięcy mieszkańców – Gminy wiejskie” liderem została Gmina Ustronie Morskie. Nagrodę odebrała Ewa Ostrowska, zastępczyni wójta.

–  Ta nagroda jest dla nas dużym zaskoczeniem. Jesteśmy małą gminą nadmorska. Myślę, że zdobyliśmy to wyróżnienie, ponieważ działamy z ludźmi i dla ludzi – mówiła Ewa Ostrowska.

Gmina Ustronie Morskie stawia na nowe formy edukacji. We współpracy z Fundacją Via Culturae, Gminnym Ośrodkiem kultury i wolontariuszami zorganizowała warsztaty jazzowo-filmowe dla dzieci i młodzieży „Młodzi Melomani”. Warsztaty dały młodzieży możliwość pracy z wybitnymi polskimi muzykami jazzowymi, a jednocześnie poszerzyły wakacyjną ofertę kulturalną.  Samorząd angażował się także w działania dotyczące wsparcia Ukrainy, m.in. przy organizacji społecznościowych „sklepików’ z żywnością i odzieżą dla uchodźców.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała również Gmina Świeszyno.

Forum Pełnomocników NGO
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w piątek, 15 września 2023 r. podczas XVII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników NGO. Organizatorem wydarzenia był Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Przedmiotem oceny była współpraca prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl