Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Scena polskiej historii. Spotkanie z kombatantami i opozycjonistamiPOMORZE ZACHODNIE:

POMORZE ZACHODNIE: Scena polskiej historii. Spotkanie z kombatantami i opozycjonistamiPOMORZE ZACHODNIE:

przez admin1

Wrzesień to miesiąc wypełniony ważnymi historycznymi datami. By przypomnieć te wydarzenia i uhonorować bohaterów walki o wolność, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował spotkanie kombatantów, weteranów, pionierów Pomorza Zachodniego i opozycjonistów. W uroczystości, która odbyła się dziś w Teatrze Polskim w Szczecinie, uczestniczyło 500 gości.

Poniedziałkowe wydarzenie w Teatrze Polskim w Szczecinie zaplanowano w przededniu rocznicy powołania Służby Zwycięstwu Polski, czyli organizacji konspiracyjnej, która jeszcze w 1939 roku przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, a później w Armię Krajową. Bohaterowie naszej historii – pamiętający 1 i 17 września – byli honorowymi gośćmi spotkania. Obok kombatantów i weteranów w uroczystości wzięli udział także pionierzy zachodniopomorskiej ziemi, opozycjoniści, przedstawiciele organizacji społecznych. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza gości przywitali: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Teresa Kalina oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

– Rocznice, które wspominamy, zawsze będą tkwiły w naszej pamięci. To trudna lekcja naszej historii. Dziękujemy Wam bardzo za wkład, jaki wnieśliście w odzyskanie Niepodległości. Tym spotkaniem marszałek Olgierd Geblewicz pragnie pielęgnować polskość i tożsamość regionalną. My wszyscy, samorządowcy, czujemy się spadkobiercami Waszej walki o Niepodległość. Historia uczy nas wielkie miłości do naszego kraju. Nie ma nic piękniejszego niż wolna i niepodległa Ojczyzna. Dlatego też chylimy czoła przed Waszą pracą i Waszą walką – mówiła Teresa Kalina.

– Pamiętać należy nie tylko o ważnych wydarzeniach w życiu narodu, ale przede wszystkim o ludziach, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli. Którzy swoją postawą, swoim działaniem zaświadczali, że jesteśmy wszyscy wielkimi patriotami. Pamiętamy o tych, którzy z bronią w ręku walczyli o naszą wolności, ale także tych którzy przez lata ciężko pracowali po to, żeby budować pomyślność swoją, naszego regionu i całej Ojczyzny – podkreślił Stanisław Wziątek. – Dlatego najwyższym szacunkiem kłaniamy się Państwu dzisiaj, dziękując za Waszą pracę, poświęcenie i za ten codzienny patriotyzm, który powinien stać się dla wszystkich innych, młodych, wzorem do naśladowania. Za ten wzór, za Waszą ciężką pracę, za godność – bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Województwa, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego dziękuję.

Ważną częścią uroczystości było uhonorowanie kilkunastu przedstawicieli organizacji kombatanckich i społecznych – w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał złote Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego panu Edmundowi Jabłoneckiemu, panu Piotrowi Jurczykowi, panu Piotrowi Kacprzakowi, panu Andrzejowi Kostkowi, panu Zdzisławowi Kosturowskiemu (w imieniu wyróżnionego Odznakę odebrał p. Bogumił Męciński) oraz panu Krzysztofowi Szczurowi.

Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymali: pani Ewa Domal-Kiempska, pan Jarosław Kaczorowski, pan Andrzej Kiempski, pan Zdzisław Kowalczyk, pan Ryszard Słowiński i pani Bożena Żwirblińska.

Spotkanie było także okazją do ciekawych rozmów i wspomnień, ale także poznania artystów Teatru Polskiego, którzy zaprezentowali spektakl „Noc kolorowych chmur” w reż. Adam Opatowicza.

Uczestnicy wydarzenia zapoznali się również z ofertą Urzędu Marszałkowskiego skierowaną do seniorów, w tym z Zachodniopomorską Kartą Seniora. Od 1 października Kartę będzie można wyrobić także w Szczecinie i Koszalinie.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl