Strona główna Powiat DrawskiCzaplinek Czaplinek: informacja z sesji

Czaplinek: informacja z sesji

przez admin1

W dniu 26 października 2023 roku o godz. 12.00 odbyła się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W sesji uczestniczyło 11 radnych. Nieobecni Radni: Anna Minkiewicz, Aleksandra Ławrukiewicz, Tomasz Marciniak, Sebastian Matułojć.    

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: 

 1. wysokości stawek podatku od nieruchomości – podjęła 6 głosami „za” (Radni: Maciej Bernat, Marcin Czerniawski, Zdzisław Łomaszewicz, Wacław Mierzejewski, Szymon Pastuszek, Władysław Wojtowicz), przy 5 głosach przeciwnych (Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, Ewa Sobczak, Grzegorz Gabryś, Michał Olejniczak) w obecności 11 radnych. Nieobecni Radni: Anna Minkiewicz, Aleksandra Ławrukiewicz, Tomasz Marciniak, Sebastian Matułojć;
 2. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki nr 196
  o pow. 0,0138 ha oraz części działki nr 196 o pow. 0,0133 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek, przy ul. Kościuszki na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
 3. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 11 głosami „za’’ w obecności 11 radnych.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie działki nr 40/6 o pow. 1,1118 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie na cele rolne;
 4. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 6 głosami „za’’ (Radni: Zdzisław Łomaszewicz, Wacław Mierzejewski, Władysław Wojtowicz, Grzegorz Gabryś, Marcin Czerniawski, Szymon Pastuszek), przy 4 głosach przeciwnych (Radni: Krystyna Kryczka, Ewa Sobczak, Michał Olejniczak, Maciej Bernat) oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się’’ (Radna Anna Kucharczyk)
  w obecności 11 radnych. Działki o numerach 74/4 i 74/5, każda z nich o pow. 0,0508 ha położone są
  w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek przy ul. Moniuszki;
 5. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek – podjęła 11 głosami „za’’ w obecności 11 radnych. Gmina Czaplinek nabyła od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem działki 2/127 o pow. 0,8968 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kołomąt. Przejęcie nieruchomości pozwoli gminie zagospodarować ten teren na potrzeby sołectwa Kołomąt;
 6. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 11 głosami „za” w obecności 11 radnych. Właściciele nieruchomości oznaczonej działką nr 254/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Sikory, wystąpili z wnioskiem o ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną nr 254/5, obręb Sikory.Autor: Anna Burdziuk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl