Strona główna Region Pomorze Zachodnie: Najlepsze dyplomy 2023!

Pomorze Zachodnie: Najlepsze dyplomy 2023!

przez admin1

Projekt adaptacji wraku Betonowca do celów turystycznych autorstwa Mateusza Tomaszewskiego zdobył nagrodę główną w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepsze prace dyplomowe 2023”.  Komisja konkursowa przyznała także sześć wyróżnień, doceniając projekty związane z rewitalizacją Starej Rzeźni na Łasztowni oraz terenów nabrzeżnych na Gocławiu, projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach czy koncepcję osiedla akademickiego w Szczecinie. Dyplomanci z sukcesem zmierzyli się też z tematem kształtowaniem scenerii nadmorskiej w Mielnie czy nowej inwestycji w Karlinie. Wystawę pokonkursową można zobaczyć w Galerii Architektów Forma (ul. Żołnierska 50 w Szczecinie).

Co roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego nagradza autorki i autorów najlepszych prac dyplomowych tematycznie związanych z Pomorzem Zachodnim. To konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych, również spoza województwa, którego celem jest prezentacja wysokiej jakości rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych możliwych do zrealizowania na terenie regionu.

We wtorek, 7 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie XIV edycji konkursu. Brali w niej udział dyplomanci z Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  Samorząd Województwa reprezentował przewodniczący komisji konkursowej, wicemarszałek Tomasz Sobieraj. 

– Zgłaszane prace prezentują odważne, ciekawe i spójne koncepcje, to często gotowe projekty do realizacji. Co roku komisja konkursowa staje przed trudnym zadaniem. Wybór zwycięskich prac nigdy nie był łatwy. Świadczy o tym także tegoroczny werdykt. Komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę główną i sześć wyróżnień – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Nagroda i wyróżnienia w formie gratyfikacji pieniężnych przyznane zostały w trzech kategoriach:

  • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
  • projektowanie architektoniczne
  • architektura krajobrazu.

Wyniosły: tysiąc złotych (wyróżnienie) i cztery tysiące złotych (nagroda).

W tym roku komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu jednej nagrody w kategorii architektura krajobrazu i sześciu wyróżnień.

Adaptacja wraku Betonowca z nagrodą główną
Nagrodę główną w kategorii architektura krajobrazu otrzymał Mateusz Tomaszewski z Politechniki Śląskiej za pracę magisterską „Katharsis adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie”. Opiekę naukową nad pracą sprawował dr inż. arch. Jerzy Wojewódka.

Praca została nagrodzona za odważne, przekonywujące i konsekwentne uwzględnienie emocji wywoływanych przez obiekty architektoniczno-budowlane, ciekawie zaprezentowane w badaniach nad obiektami referencyjnymi i twórcze ich wykorzystanie w idei adaptacji do celów turystycznych osiadłego na mieliźnie j. Dąbie Betonowca. Na uwagę zasługuje pomysł budowania nastroju i odpowiedniego napięcia w opowiadaniu umieszczonym przed częścią opisową projektu, które jest swoistym przewodnikiem w odbyciu całej drogi prowadzącej do oczyszczenia z nękających odbiorcę emocji. Autor zaprojektował doznania i odczucia w niezwykle trudnym obiekcie, jakim jest wrak zbudowanego podczas II wojny światowej niedokończonego statku z betonu, a zaproponowane fizyczne interwencje są oszczędne i przemyślane, z uwzględnieniem kontekstu i walorów otoczenia oraz zastałych elementów samego obiektu. Mimo wyraźnego ukierunkowania w wywoływaniu określonych doznań, pozostawiona została przestrzeń do indywidualnych przeżyć i interpretacji wśród odwiedzających Betonowiec. Niezależnie od dużego ładunku metafizycznego i symboliki projekt został odpowiednio rozwiązany technicznie, a zastosowana konwencja graficzna wraz z warstwą tekstową tworzy spójny, klarowny i atrakcyjny przekaz.

Wyróżnienia w konkursie
Kategoria planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

  • WYRÓŻNIENIE dla Justyny Stanisławskiej z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Krajobraz zmian. Kształtowanie scenerii nadmorskiej miejscowości Mielno”.

Opieka naukowa: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska- Narożny, prof. PWr.

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem nadmorskich miejscowości, które często borykają się z problemem chaotycznej zabudowy oraz dostępem do wolnych przestrzeni społecznych. W kontekście tego miejsca, autorka prezentuje koncepcję, która łączy funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe z funkcjami usługowymi, tworząc tym samym atrakcyjną przestrzeń dostępną przez cały rok. Centralnym elementem tej koncepcji jest wykorzystanie przestrzeni nad wodą oraz zastosowanie minimalistycznej architektury opartej na naturalnym materiale, jakim jest drewno. Autorka dąży do stworzenia spójnego i funkcjonalnego rozwiązania, które uwzględnia różnorodne potrzeby mieszkańców oraz turystów oraz integruje się z otoczeniem, tworząc harmonijny, naturalny krajobraz.

  • WYRÓŻNIENIE dla Natalii Kudlińskiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę inżynierską „Projekt osiedla akademickiego w Szczecinie”.

Opieka naukowa: dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska.

Praca wyróżniona za ciekawą kreację osiedla w oparciu o centryczny plan z bardzo szerokim wachlarzem funkcji towarzyszących o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Bardzo trafnie rozwinięta część analityczna projektu. Wyróżnienie za dużą wrażliwość autorki na zagadnienia społeczne w zakresie doboru funkcji. Wyróżnienie za spójność urbanistyczną założenia i odseparowanie go od miasta celem uniknięcia ruchu kołowego i uciążliwości parkowania wewnątrz osiedla.

  • WYRÓŻNIENIE dla Moniki Sęk i Aleksandry Rękas z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów nabrzeżnych i projekt waterfrontu na Gocławiu w Szczecinie”.

Opieka naukowa: dr inż. arch. Olga Gazińska.

Praca wyróżniona za twórcze podejście do zagospodarowania zdegradowanego obszaru północno-wschodniej części Szczecina i próbę aktywizacji terenów obecnie niezagospodarowanych lub wykorzystywanych na potrzeby przemysłu. Dyplomantki ukazały duży potencjał miejsca i zaprezentowały bardzo wysoki poziom warsztatu.

Kategoria projektowanie architektoniczne

  • WYRÓŻNIENIE dla Ernesta Białousa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę „Rewitalizacja terenów Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie”. 

Opieka naukowa: dr inż. Arch. Jakub Gołębiewski.

Praca została wyróżniona za czytelną kontynuację podejścia do tematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do eksponowania walorów architektonicznych wybranych obiektów i zachowania ciągłości ich tożsamości kulturowej. Umiejętne wpisanie nowej funkcji do adaptowanych budynków, bez znacznych współczesnych ingerencji w istniejącą, historyczną tkankę. Praca inżynierska prezentuje wysoki poziom zarówno estetyczny jak i warsztatowy.

  • WYRÓŻNIENIE dla Moniki Wachnik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za pracę magisterską „Projekt stanicy harcerskiej w Podjuchach. Rewitalizacja terenu nad rzeką Regalicą”. Opieka naukowa: dr inż. arch. Leszek Świątek

Praca została wyróżniona za ciekawą, indywidualną kreację przestrzeni społecznej, właściwą skalę zabudowy oraz przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne. Umiejętne wpisanie się w skalę otoczenia, dostosowanie funkcjonalne i estetyczne do charakteru architektury stanicy wodnej (z szeregiem funkcji uzupełniających). Czysta i klarowna prezentacja idei i jej przeniesienia do zapisu projektowego.

  • WYRÓŻNIENIE dla Alana Raoofa z Politechniki Krakowskiej za pracę magisterską „Wyspa Biskupia. Rewitalizacja założenia dworsko-folwarcznego z adaptacją spichlerza na zespół hotelowo-konferencyjny w Karlinie”.

Opieka naukowa: dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK.

Praca wyróżniona za wybór lokalizacji i zaproponowaną funkcję całego założenia, a przede wszystkim wrażliwość i umiar w doborze środków wyrazu architektonicznego w historycznym kontekście rewitalizowanej przestrzeni. Urbanistyczna skala założenia, zastosowane rozwiązania architektoniczne i materiałowe, proste, wyważone, skromne i nie epatujące dobrze wpisują się w zastane otoczenie, w tym niezwykły krajobraz wyspy Biskupiej u zbiegu malowniczych rzek Radwi i Parsęty. Warto również podkreślić, że wnioski projektowe Autora zostały oparte na głębokiej, rzetelnej analizie materiałów historycznych, inwentaryzacji zastanej tkanki zachowanych obiektów budowlanych i wniosków konserwatorskich. Wysoko oceniono również warsztat i sposób przedstawienia pracy dyplomowej.

Organizatorem konkursu jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Skład komisji konkursowej: Tomasz Sobieraj (Przewodniczący Komisji), Leszek Jastrzębski, Małgorzata Oyarce-Yuzzelli, Adam Zwoliński, Helena Freino, Wojciech Bal i Patrycjusz Zarębski.

Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace dostępne są na stronie internetowej:

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl