Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Strażacy z Drawska Pomorskiego zanim wyjadą do zdarzenia muszą wykonać wiele czynności. Wydłużyły się czasy wyjazdów. Czy mieszkańcy regionu są bezpieczni?

Strażacy z Drawska Pomorskiego zanim wyjadą do zdarzenia muszą wykonać wiele czynności. Wydłużyły się czasy wyjazdów. Czy mieszkańcy regionu są bezpieczni?

przez admin1

Kilka dni temu opublikowaliśmy artykuł, w którym opisana został trudna sytuacja strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim [artykuł – kliknij tu]. W artykule informowaliśmy o tym iż część budynku została wyłączona z użytkowania ze względu na uszkodzenia budynku, pisaliśmy również o braku ogrzewania w budynku, o trudnościach z odpowiednim zabezpieczaniem samochodów, a także o wydłużonym czasie wyjazdu do zdarzeń.

Czas wyjazdu strażaków wpływa bezpośrednio na szybkość podejmowanych przez nich działań ratunkowych. W przypadku pożarów czy zdarzeń w których zagrożone jest życie ludzkie liczy się każda minuta. Strażacy z Drawska Pomorskiego po reorganizacji związanej z wyłączeniem użytkowania  części budynku potrzebują kilku minut na wyjazd. Do tej pory wystarczyło, że w szybkim czasie zbiegli do garażu, a następnie przebrali się i wsiedli do pojazdów. Teraz sytuacja wyjazdów jest bardziej skomplikowana. O aktualną sytuacje w drawskiej komendzie zapytaliśmy oficera prasowego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie  mł. bryg. dr Tomasza Kubiaka.

Jak informuje oficer prasowy – na początku roku 2023 ujawniono szereg uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku JRG KP PSP w Drawsku Pom, wywierających negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Wówczas podjęto szereg czynności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KP PSP w Drawsku Pom. W związku ze złym stanem technicznym budynku przeprowadzono reorganizację funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. polegającą na opuszczeniu i wyłączeniu z użytkowania garażu głównego JRG, Stanowiska Kierowania KP PSP, pomieszczeń sypialnych JRG oraz biura dowódcy JRG. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania wygospodarowano pomieszczenia w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. gdzie ulokowano strażaków pełniących służbę na podziale bojowym JRG. Dodatkowo wprowadzone ograniczenia w użytkowaniu wymusiły usunięcie pojazdów ratowniczo-gaśniczych z garażu głównego i przejazdowego JRG. Równocześnie podjęto działania w celu zabezpieczenia obiektu i zahamowaniu postępu uszkodzeń elementów konstrukcyjnych zgodnie z opracowaną „„Ekspertyzą budowlaną, konstrukcyjną dotyczącej stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim” oraz wydaną Decyzją Administracyjną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. Obecnie podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia zagrożonego budynku po przez zamontowanie specjalistycznych podpór budowlanych oraz zainstalowanie monitoringu geodezyjnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Ekspertyzie budowlanej konstrukcyjnej dotyczącej stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Jak informuje oficer prasowy – decyzja o ewentualnym remoncie budynku musi zostać poprzedzona wnikliwą wyceną oraz możliwością naprawy powstałych uszkodzeń. Po oszacowaniu wysokości kosztów ewentualnych prac naprawczych i uwzględnieniu opłacalności przedsięwzięcia zostanie podjęta decyzja dotycząca naprawy starego budynku lub ewentualnej budowy nowego. W przypadku  gdy naprawa budynku będzie niemożliwa lub nieopłacalna wówczas będzie brana pod uwagę budowa nowego obiektu.

T. Kubiak potwierdził również nasze informacje dotyczące ogrzewania budynku – ze względu na fakt, że na chwile obecną zasilanie w Gaz jest zamknięte, obiekt Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. ogrzewany jest przenośnymi grzejnikami i nagrzewnicami elektrycznymi.

Oficer prasowy odniósł się również do wydłużonych czasów wyjazdu do zdarzeń:

  • Postój pojazdów ratowniczo-gaśniczych na placu wynikający z konieczności wyłączenia garażu głównego i przejazdowego JRG z użytkowania skutkuję wydłużonym czasem wyjazdu do zdarzeń  ze względu na  powstałe utrudnienia:
    wydłużony czas dotarcie strażaków z miejsca przebywania do miejsca stacjonowania pojazdów;
  • budynek JRG został częściowo wyłączony z użytkowania  (sala dydaktyczna, stołówka, miejsce odpoczynku przeniesiono do pomieszczeń w części biurowej Komendy);
  • dotarcie do pojazdów ratowniczo-gaśniczych odbywa się po schodach  przez drzwi wyjściowe z budynku oraz część placu;
  • użycie pojazdu ratowniczo-gaśniczego wymaga każdorazowo otwarcia kabiny samochodu oraz skrytek zamkniętych na klucz;
  • ze względu na przeniesienie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego do pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej nie udało się odbudować wszystkich funkcjonalności, dodatkowe utrudnienie stanowi pora nocna (oświetlenie alarmowe nie działa, strażacy zapalają światła ręcznie).

Według T. Kubiaka czas wyjazdu nie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców regionu

Z wymienionych powodów wydłuża się realny czas wyjazdu do zdarzeń. Zastępy JRG w Drawsku Pom. nie są w stanie wyjechać do działań ratowniczo- gaśniczych w ramach czasowych wymaganych przez KGPSP, co jednocześnie nie wpływa na obniżenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminny Drawsko Pomorskie – informuje T. Kubiak

Awarie sprzętu

Zapytaliśmy również oficera prasowego o awarie sprzętu – w odpowiedzi czytamy – we wskazanym okresie wycofany został z podziału bojowego pojazd specjalistyczny SHD 25 (podnośnik koszowy). Wycofanie pojazdu nastąpiło w okresie od 28.11.2023 r. do 02.12.2023 r. Powodem wycofania była „awaria hydrauliki wysuwu podpory” (uszkodzona manetka sterowania). Nie da się jednoznacznie stwierdzić czy powodem awarii było stacjonowanie pojazdu w niskiej temperaturze. Pojazd SHD 25 jest już znacznie wyeksploatowany (2010 rok produkcji) i w ostatnim okresie kilku lat ulega częstym awariom.

Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania JRG oraz zabezpieczyć pojazdy ratowniczo-gaśnicze przed warunkami atmosferycznymi zachodzi konieczność garażowania pojazdów w  „Tymczasowej Hali Garażowej”. Takie rozwiązanie  będzie niezbędne  do czasu ewentualnej naprawy uszkodzeń w budynku JRG  lub do czasu wybudowania nowego obiektu – informuje oficer prasowy T. Kubiak

Od kilku dni hala garażowa wzbudza zaciekawienie mieszkańców Drawska Pomorskiego. Hala została ustawiona przed budynkiem drawskiej komendy. W chwili obecnej stoi zadaszona konstrukcja wraz ze ścianami. Hala nie ma bramy. Według naszych informacji dostawa bramy i jej montaż odbędzie się  za kilka tygodni. Pojazdy i sprzęt ratowniczy warty kilka milionów złotych nadal nie posiada właściwego zabezpieczenia chociażby przed mrozem i wilgocią.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić o dramatycznej sytuacji i problemach wielokrotnie informowana była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ta nie znalazła jak do tej pory szybkiego rozwiązania problemu.

Z uzyskanych drogą nieoficjalną informacji wynika, iż część pojazdów i sprzętu została przeniesiona do innych jednostek w tym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie (tutaj trafił pojazd ratowniczo – gaśniczy MAN) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży  Pożarnej w Bornem Sulinowie, gdzie ze względu na brak możliwości zabezpieczenia przed mrozem i wilgocią przeniesiono samochód wężowy wyposażony w zapas węża o długości 3 000 m, agregat pompowy dużej wydajności oraz poduszkowiec.

Odpowiadając na nasze pytania  mł. bryg. dr Tomasz Kubiak nie ujął tej informacji.

Jak zatem mają się zapewnienia ze strony Rzecznika Komendanta Wojewódzkiego PSP o właściwym poziomie bezpieczeństwa? Na to pytanie postaramy się uzyskać dodatkową odpowiedź.

Warto też zaznaczyć, że strażacy z Drawska Pomorskiego kilkakrotnie informowali swoich przełożonych o pleśniejącym czy gnijącym sprzęcie zamontowanym w skrytkach samochodów, o awariach sprzętu elektronicznego i notorycznie rozładowujących się akumulatorach w pojazdach.

Jak zatem wygląda właściwy sposób zapewnienia przez strażaków bezpieczeństwa na właściwym poziomie o którym wspomina Rzecznik ma się do rzeczywistości, jeśli istnieje poważne ryzyko, że samochód pożarniczy nie będzie stanie wyjechać do zdarzenia, bo nie zostanie uruchomiony ze względu na awarię

Jak ma się również bezpieczeństwo mieszkańców regionu do wydłużonego czasu wyjazdu do zdarzeń sięgającego nawet kilkunastu minut? Kto przyjdzie z pomocą w sytuacji realnego zagrożenia jeżeli strażacy będą musieli ładować akumulatory lub przeciskać się przez wąskie zakamarki pojazdami o dużych gabarytach, aby wyjechać z terenu Komendy? W tej sprawie pojawiają się kolejne pytania na które postaramy się uzyskać odpowiedź.

Mimo trudnej sytuacji w której znaleźli się drawscy strażacy pełnią oni codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Wielu z nich przychodząc na służbę ubiera się w ciepłe ubrania, czy przynosi ciepłe koce, aby przeciwdziałać niskim temperaturom, które są w budynku. Aktualny komfort pracy drawskich strażaków bardzo się obniżył. Przez 24 godziny pełnienia służby narażeni są na niskie temperatury, w których musza funkcjonować. W takich warunkach przebierają się, a także korzystają z sanitariatów.

Ustawienie hali garażowej na terenie drawskiej komendy z pewnością nie rozwiąże problemu, który narastał od wielu miesięcy. Tymczasowe rozwiązanie dla garażowania sprzętu nie poprawi warunków pracy drawskich strażaków. W okresie zimowym wciąż będą przebywać w nieogrzanym budynku. Aby wyjechać nadal będą potrzebowali więcej czasu, a także będą narażeni na to, że któryś z pojazdów ulegnie awarii.

Do sprawy będziemy wracali w kolejnych artykułach

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl