Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Drawsko Pomorskie: samorząd poinformował o podziale środków dla organizacji

Drawsko Pomorskie: samorząd poinformował o podziale środków dla organizacji

przez admin1

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim poinformował o podziale środków dla organizacji realizujących zadania publiczne na obszarze gminy.

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert w gminie Drawsko Pomorskie na 2024 rok.

Po przeprowadzeniu przez komisję konkursową ocen formalnych i merytorycznych złożonych ofert przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących wysokościach:

I. „W zakresie tworzenia warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Drawsko Pomorskie w 2024r.”

– Stowarzyszenie Sportów Walki „Valiant Gold Team” – 20.000,00 zł.,

– Stowarzyszenie Sportów Walki „Valiant Gold Team” – 32.000,00 zł.,

– Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” Suliszewo – 42.000,00 zł.,

– Uczniowski Klub Sportowy UKS „Sportowiec” Mielenko Dr. – 12.000,00 zł.,

– Klub Tańca Sportowego „FOCUS” – 23.000,00 zł.,

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 38.000,00 zł.,

– Stowarzyszenie Sportów Siłowych „Rufian” – 20.000,00 zł.,

– Fundacja FUCCO,   – 0,00 zł.,

– Klub Sportowy „Orliczek” – 12.000,00 zł.,

– Klub Piłkarski Drawa Drawsko Pomorskie – 42.000,00 zł.,

– Miejsko-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 22.000,00 zł.,

– Klub Sportowy „Błękitni Ostrowice” – 25.000,00 zł.,

– Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, – 80.000,00 zł.,

– Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Oyama” – 32.000,00 zł.,

II.   „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechnianie krajoznawstwa”

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim –  12.000,00 zł.;

III. „Profilaktyka poprzez sport”

– Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” Suliszewo – 16.040,00 zł.,

– Fundacja Fucco – 0,00 zł.,

– Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 29.710,00 zł.,

– Klub Piłkarski Drawa Drawsko Pomorskie – 0,00 zł.,

– Miejsko-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 7.940,00 zł.,

– Klub Sportowy „Błękitni Ostrowice” – 0,00 zł.,

– Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Oyama” – 0,00 zł.,

IV.  „Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”

– Grupa Medyczna Drawsko – 0,00 zł.,

– Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 9.892,00 zł.,

V. „Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie”

– Fundacja Rozwoju Kinematografii – 0,00 zł,

– Stowarzyszenie Teatr Ludyczny – 2.200,00 zł.,

– Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” – 12.800,00 zł,

– Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku – 0,00 zł,

– Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim – 0,00 zł,

– Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 0,00 zł.,

 VI.  „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie”

– Grupa Medyczna Drawsko – 5.000,00 zł.,

– Stowarzyszenie Teatr Ludyczny – 0,00 zł.,

– Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 0,00 zł.,

VII. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich”

– Fundacja FUCCO,   – 0,00 zł.,

– Stowarzyszenie Klub Abstynentów  Przystań – 35.000,00 zł.,

Uzasadnienie

Oferenci złożyli oferty na realizacje w/w zadań publicznych zgodnie z ogłoszeniem. Oferty spełniły wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. Kosztorysy są prawidłowe i przejrzyste, a oferenci posiadają doświadczenie oraz odpowiednie zasoby rzeczowe do realizowania zadań.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl