Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim opublikował listę inwestycji na 2024 rok

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim opublikował listę inwestycji na 2024 rok

przez admin1

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim w ostatnim pracującym dniu tego roku opublikował listę zadań inwestycyjnych jakie realizowane będą w 2024 roku. Zadania te zmazały się w uchwale budżetowej, którą Rada Miejska w Drawsku Pomorskim podjęła jednogłośnie w dniu 28 grudnia.

Jak czytamy na stronie drawskiego urzędu:

Ustala się dochody budżetu w kwocie 114.029.571,43 zł, z tego: 
1) dochody bieżące 97.526.469,43 zł 
2) dochody majątkowe 16.503.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 123.742.000,00 zł z tego: 
1) wydatki bieżące 98.463.676,00 zł 
2) wydatki majątkowe 25.278.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.712.428,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 
1) wolnych środków w wysokości 1.342.428,57 zł; 
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 8.370.000,00 zł. 

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: 
1) przychody 10.448.000,00 zł 
2) rozchody 735.571,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 125.000,00 zł 
2) celowe w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na: 
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 245.000,00 zł, 
b) z przeznaczeniem na realizację odpraw emerytalnych pracowników oświaty w wysokości 340.000,00 zł, 
c) z przeznaczeniem na realizację zadań budżetu obywatelskiego w wysokości 210.000,00 zł.


Wśród zadań inwestycyjnych w 2024 roku zaplanowano między innymi

•    Przebudowa ulicy Cmentarnej – etap II 80000 zł  
•    Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętnie wraz z budową kanalizacji deszczowej 5000 000 zł  
•    Przebudowa ulicy Bolesława Prusa wraz z budową parkingu 20 000 zł   
•    Budowa drogi gminnej (ul .Jeleniogórska i ul. Zakopiańska i łącznik) wraz z budową kanalizacji deszczowej 800000 zł   
•    Przebudowa nawierzchni ul. Bocznej 200 000 zł  
•    Budowa garażu OSP w miejscowości Zagozd 50 000 zł  
•    Rozbudowa monitoringu wizyjnego 20 000 zł  
•    Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo 1 009 000 zł  
•    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Okrzei i ul. Liliowej 500 000 zł  
•    Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ostrowice – Szczytniki w gminie Drawsko Pomorskie 850 000 zł  
•    Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dołgie 50 000 zł  
•    Budowa kanalizacji sanitarnej Ostrowice-Rydzewo 4 291 000 zł  
•    Przebudowa parku miejskiego im.Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim 1 000 000 zł  
•    Przebudowa parku miejskiego im.Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim 3 500 000 zł   (Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład)
•    Budowa oświetlenia solarnego 80 000 zł  
•    Budowa oświetlenia drogowego 50 000 zł  
•    Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki 180 000 zł  
•    Zakup lamp solarnych – Sołectwo Zagozd 6 000 zł  
•    Zakup lamp solarnych – Sołectwo Nętno 5 000 zł  
•    Zakup lamp solarnych – Sołectwo Łabędzie 6 000 zł  
•    Zakup lamp solarnych – Sołectwo Mielenko Dr. 24 000 zł  
•    Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki – Sołectwo Suliszewo 10 000 zł  
•    Budowa placu zabaw w Suliszewie 50 000 zł  
•    Budowa placu zabaw w m. Dołgie 40 000 zł  
•    Doposażenie placu zabaw dz.nr 194 – Sołectwo Dołgie 10 000 zł  
•    Doposażenie placu zabaw w Suliszewie dz. Nr 233/22 – Sołectwo Suliszewo 15000 zł  
•    Modernizacja świetlicy wraz z przebudową budynku w miejscowości Przytoń 645 000 zł  
•    Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XVw.) – remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła – dotacja 320 595,21 zł  
•    Dołgie, kościół filialny pw.św.Jana Chrzciciela (XVIIIw.) – renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej – dotacja 773 228,79 zł  
•    Rowerowy plac zabaw – PUMPTRACK w Drawsku Pomorskim 320 000 zł  
•    Boisko do kosza dz.92/29 – Sołectwo Zarańsko 28 500 zł  

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl