Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: WSPÓŁPRACA DLA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW POWIATU

POWIAT DRAWSKI: WSPÓŁPRACA DLA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW POWIATU

przez admin1

W dniu 24 stycznia 2024 roku, w sali geodezji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Koordynującego realizację zadań Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030.

Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Drawski – Stanisław Cybula.

Celem wspólnego posiedzenia była analiza problemów i potrzeb mieszkańców naszego powiatu, w obszarze szeroko rozumianego zdrowia psychicznego oraz uzgodnienie możliwości współpracy w realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2023-2030.

Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu – Ewa Giza, zastępca Dyrektora ds. psychiatrii Ewa Kubiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Kamila Kowalik, Dyrektor Placówki-Opiekuńczo Wychowawczej – Magda Madalińska, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Agnieszka Kuropatnicka, doradca zawodowy PUP – Teresa Janiszak, wz. Kierownika Powiatowy Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – Katarzyna Pyszka, Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – Monika Wytracz, kierownik internatu Zespołu Placówek Edukacyjno Terapeutycznych w Bobrowie – Marta Chmielewska-Kursa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Carpe Diem”, „Semafor” w Złocieńcu – Paweł Kuwałek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych – Jolanta Banaszek i referent – Joanna Dziurdz, Specjalista ds. organizacji pozarządowych – Joanna Kulesza, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Agnieszka Redmann.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl