Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Drawski samorząd pozyskał środki na poprawę bezpieczeństwa informatycznego

Drawski samorząd pozyskał środki na poprawę bezpieczeństwa informatycznego

przez admin1

Gmina Drawsko Pomorskie w 2024 roku realizuje projekt dla siebie, pięciu szkół podstawowych, przedszkola, ośrodka pomocy społecznej i zakładu usług komunalnych projekt związany z poprawą cyberbezpieczeństwa w tych instytucjach. Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W gminie Drawsko Pomorskie realizacja projektu będzie się odbywała w trzech modułach. 

Projekt realizowany w gminie Drawsko Pomorskie zorganizowany w trzech modułach jest kompleksową inicjatywą, której celem jest poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa w instytucjach gminnych. Poniżej przedstawiam opis poszczególnych modułów:

Moduł 1: audyty bezpieczeństwa

W ramach tego modułu przeprowadzone zostaną audyty bezpieczeństwa we wszystkich instytucjach działających w gminie Drawsko Pomorskie. Audyty te mają na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa. W wyniku analizy zostaną opracowane rekomendacje dotyczące niezbędnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach.

Moduł 2: zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo

W drugim module projektu przewiduje się zakup specjalistycznego sprzętu, który zostanie dostosowany do potrzeb zidentyfikowanych podczas audytów bezpieczeństwa. Zakupiony sprzęt będzie służył do skuteczniejszej ochrony instytucji przed cyberatakami.

Moduł 3: specjalistyczne szkolenia dla pracowników

Trzeci moduł projektu koncentruje się na podnoszeniu kompetencji pracowników instytucji poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Szkolenia te będą dostosowane do rodzaju instytucji oraz zagrożeń zidentyfikowanych podczas audytów. 

Wartość projektu wynosi 840.424,33 zł z czego 767.786,91 zł pochodzi z dofinansowania.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl