Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec Nowe bloki w Złocieńcu jeszcze w tym roku

Nowe bloki w Złocieńcu jeszcze w tym roku

przez admin1

Realizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy Al. Piastów coraz bliżej! Już na trzeci kwartał 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę pierwszego budynku, w którym znajdować się będzie 30 lokali mieszkalnych. Budowa potrwa około 12 miesięcy, a w jej wyniku do użytkowania zostaną oddane wykończone lokale gotowe do zamieszkania na zasadach najmu. Budowany budynek będzie posiadał pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną i wyposażony będzie w windę. W ramach inwestycji planowana jest także budowa niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie przyległych terenów (budowa parkingu, ciągów pieszo-jezdnych i oświetlenia, urządzenie terenów zielonych, budowa stanowiska do ładowania samochodów, itp.).

Co bardzo ważne, przyszli najemcy będą mieli szansę na dojście do własności wynajmowanego lokalu. Więcej szczegółowych informacji na temat najmu mieszkań budowanych w ramach SIM przy udziale Gminy znajdziecie Państwo pod tym adresem:

https://zlocieniec.pl/aktualnosci/mieszkania-budowane-w-ramach-sim-co-musisz-wiedziec.html

Na osłodę przy artykule prezentujemy wizualizację graficzną pierwszego bloku, a poniżej trochę informacji o tym jak wyglądały i wyglądają przygotowania do tej oczekiwanej inwestycji. Warto wskazać, że w ciągu nieco ponad dwóch lat od dnia utworzenia SIM-KZN Zachodniopomorskie Gmina opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, dokonała odpowiednich podziałów i przekazała niezbędną nieruchomość aportem do tej Spółki (z udziałem Gminy Złocieniec). W międzyczasie tut. urząd przeprowadził także ankiety badające preferencje mieszkaniowe mieszkańców, których wyniki były istotne przy tworzeniu koncepcji architektoniczno-budowlanej. Wystąpiono również o dofinansowania na inwestycję (szczegóły poniżej). W międzyczasie SIM-KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o. przygotował koncepcję, a następnie projekt budowlany. Zarówno przy opracowywaniu koncepcji jak i projektu budowlanego aktywny udział brali przedstawiciele Gminy zgłaszając swoje uwagi, sugestie i pomysły. W dniu 26 wrześni 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę pierwszego budynku. W grudniu 2023 r. na Zgromadzeniu Wspólników ustalono harmonogram, zgodnie z którym na III kwartał 2024 r. zaplanowane zostało ogłoszenie przetargu na budowę bloku mieszkalnego w Złocieńcu.

Jak wyglądały przygotowania?

W połowie 2021 r. Gmina Złocieniec przystąpiła do nowotworzonej Spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Na objęcie udziałów w tej Spółce Gmina Złocieniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Następnie w zasobie Gminy wytypowano nieruchomość przy Al. Piastów, dla której w tut. urzędzie opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Po zakończeniu tego etapu zlecono podział nieruchomości, a następnie jej część została wniesiona przez Gminę aportem do Spółki z przeznaczeniem pod realizację inwestycji mieszkaniowej. Kolejne miesiące to czas opracowywania koncepcji i szukania jak najlepszych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, które w jak największym stopniu spełnią oczekiwania mieszkańców. Opierano się przy tym m.in. na ankiecie, którą przeprowadzał tut. urząd, a której celem było badanie preferencji mieszkaniowych mieszkańców. Ostatecznie w opracowanej koncepcji założono budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdowały się będą łącznie 52 lokale mieszkalne – w pierwszym budynku 30 takich lokali, a w drugim 22. Podjęta została także decyzja, że inwestycja realizowana będzie etapami – w pierwszym etapie wybudowany zostanie większy budynek. W kolejnym kroku Spółka zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, czego efektem było uzyskane w dniu 26  września 2023 r. pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięciu kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W tym momencie – w nieco ponad 2 lata od dnia utworzenia SIM-KZN Zachodniopomorskie Sp. z o.o. – Spółka posiadała już wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy, co było wielkim sukcesem zważywszy na ilość czynności, które wcześniej trzeba było przeprowadzić (sama procedura przyjęcia planu miejscowego wynikająca z przepisów to okres przynajmniej 6-7 miesięcy). Kolejnym etapem było ułożenie odpowiedniego montażu finansowego inwestycji, który w efekcie skutkowałby możliwe najniższym czynszem najmu nowych lokali.

W międzyczasie Gmina wystąpiła do właściwego Ministra z wnioskiem o przyznanie dodatkowego dofinansowania na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pierwszy wniosek złożono jeszcze w 2022 r., a ponowny w marcu 2023 r. Na początku października 2023 r. Gmina otrzymała informację o przyznanym dofinansowaniu w wysokości 2.188.569,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji. Środki te jednak – pomimo interwencji – do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane na konto urzędu z uwagi na trwający w ministerstwie audyt. Działając za Gminę wystąpiłem jednak w dniu 21 lutego 2024 r. z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dopłat na realizację przedmiotowej inwestycji. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia to aż 10.113.356,78 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat oraz uruchomienie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pozwoli stworzyć montaż finansowy, który zapewni jak najkorzystniejszy czynsz dla przyszłych najemców. Każde dofinansowanie zmniejsza bowiem kwotę kredytu jaki spółka będzie musiała zaciągnąć na realizację inwestycji.

Chciałbym również z radością oznajmić, że w przygotowaniu znajduje się już projekt uchwały w sprawie zasad naboru wniosków o najem mieszkania w planowanym budynku, której wejście w życie rozpocznie proces rekrutacji osób zainteresowanych najmem.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl