Strona główna Region Policyjne śmigłowce będą kontrolowały ruch na drogach. Będzie to nowoczesny sprzęt.

Policyjne śmigłowce będą kontrolowały ruch na drogach. Będzie to nowoczesny sprzęt.

przez admin1

Do końca 2023 r. lotnictwo polskiej Policji dysponować będzie w sumie siedmioma nowoczesnymi lekkimi śmigłowcami wielozadaniowymi. W Komendzie Głównej Policji została podpisana umowa na dostawę czterech nowych maszyn patrolowo-obserwacyjnych Bell-407GXi przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka i Prezesa JB Investments Jana Borowskiego oraz członków zarządu firmy JB Investments: Magdalenę Karską i Stanisława Borowskiego-Wilczyńskiego. Śmigłowce zostaną zakupione w ramach projektu pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, insp. Adam Kachel – dyrektor Głównego Sztabu Policji, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Piotr Owsiewski, Małgorzata Kubicka – Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP, insp. pil. Robert Sitek – naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP oraz Anna Luchcińska – zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP.

– W tym roku obchodzimy istnienie 30-lecia naszej firmy. W tym czasie w przetargach publicznych dostarczyliśmy już 53 samoloty i śmigłowce dla różnych instytucji, w tym dla polskiej Policji. Teraz mamy zaszczyt być stroną umowy na dostawę kolejnych 4 maszyn Bell 407 i – jak ostatnio sprawdziłam – łącznie z siedmioma śmigłowcami będziecie Państwo wśród instytucji publicznych największym użytkownikiem maszyn tego typu w Europie. Zadbamy o to, aby to zamówienie zostało zrealizowane z jak największą starannością.  … – powiedziała Magdalena Karska, Członek Zarządu JB Investments.

– W ostatnich latach bardzo mocno postawiliśmy na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i aby to osiągnąć wzmacniamy potencjał techniczny naszej formacji. Właśnie dlatego te cztery, najnowsze śmigłowce będziemy chcieli wykorzystać przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Chcemy, aby docelowo każdy z nich był wyposażony w system obserwacji lotniczej. Chciałbym jednak podkreślić, że zakup śmigłowców to tylko jeden z elementów całego systemu, finansowanego w dużym stopniu z funduszy europejskich. Całkiem niedawno kupiliśmy też największą w Europie liczbę najnowocześniejszych motocykli oraz innego sprzętu ułatwiającego obsługę zdarzeń drogowych, które również pomogą naszym funkcjonariuszom w realizacji tego niezwykle ważnego celu spoczywającego na barkach polskiej Policji, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na drogach całego kraju – powiedział podczas dzisiejszego spotkania nadinsp. Dariusz Augustyniak, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Projekt pn. „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, w ramach którego dostarczone zostaną nowe śmigłowce i przeszkolony będzie personel lotniczy (piloci i mechanicy), będzie realizowany na obszarze całej Polski, a nowe maszyny, stacjonujące docelowo w różnych jednostkach, umożliwią nadzór nad ruchem drogowym w dowolnym miejscu w kraju. W perspektywie długofalowej takie rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, ma być też odpowiedzią na problemy ograniczające rozwój społeczno-ekonomiczny państwa, które ponosi koszty wypadków i kolizji drogowych. Wartość projektu wynosi 159 500 000 zł.

Jednym z narzędzi niezbędnych do realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach w zakresie monitorowania ruchu drogowego są śmigłowce wyposażone w systemy obserwacji lotniczej (SOL) z radiową transmisją obrazu. Śmigłowce te wykorzystywane są już przez Lotnictwo Policji wraz ze służbą ruchu drogowego do kontroli dynamicznej ruchu pojazdów.

Dzięki możliwości lotu z małymi, jak i dużymi prędkościami w szerokim zakresie wysokości lotu oraz niezależności działania w stosunku do istniejącej oficjalnej infrastruktury lotniczej, w ramach wsparcia systemu zarządzania ruchem drogowym, śmigłowce te wykorzystywane będą m.in. do:

  • monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich;
  • ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami „piractwa drogowego”;
  • sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń;
  • prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.  

***

Bell-407 GXi jest to lekki śmigłowiec wielozadaniowy, patrolowo-obserwacyjny umożliwiający zabranie na pokład załogi składającej się z: 1 lub 2 pilotów, operatora SOL/mechanika oraz do 4 pasażerów. Wykorzystywany jest do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań czy pościgów. Umożliwia wykonywanie operacji lotniczych zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG. Prędkość przelotowa, jaką może osiągnąć to 216 km/h, a zasięg  – ok. 600 km.

Obecnie Lotnictwo Policji eksploatuje 12 maszyn: 2 śmigłowce typu Mi-8, 2 – W-3 „Sokół”, 2 Belle-206B-III Jet Ranger, 3 śmigłowce S-70i Black Hawk oraz 3 Belle-407GXi, zakupione w 2019 r. Dwa z nich stacjonują w Zarządzie Lotnictwa Policji w Warszawie, a jeden został przekazany do KWP w Poznaniu. Zakup kolejnych czterech maszyn pozwoli też na ujednolicenie floty, co stanowi jeden z priorytetów w koncepcji dalszego efektywnego funkcjonowania policyjnego lotnictwa. Umożliwi tym samym wprowadzenie nowych śmigłowców w miejsce już wysłużonych i wycofywanych maszyn.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl