Strona główna Powiat DrawskiZłocieniec W Złocieńcu ruszyły kontrole. Urząd informuje o możliwych grzywnach

W Złocieńcu ruszyły kontrole. Urząd informuje o możliwych grzywnach

przez admin1

Urząd Miejski w Złocieńcu poinformował że na terenie Gminy Złocieniec prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z art. 6 ust. 5 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

Kontrola polega na wezwaniu do okazania:

  • zawartej umowy na opróżnianie zbiornika/osadnika z przedsiębiorcą,
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktura/paragon/potwierdzenie opłaty). 

Kontrole dokumentacji prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego, a także na terenie nieruchomości.

Przypominamy, że (na podstawie art 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktura/paragon/potwierdzenie opłaty). Posiadane dokumenty muszą poświadczać regularność opróżniania zbiornika bezodpływowego – raz na kwartał, a z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków – nie rzadziej niż raz na rok (wg regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Złocieniec).

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl