Strona główna Powiat Drawski POWIAT DRAWSKI: Informacja z sesji

POWIAT DRAWSKI: Informacja z sesji

przez admin1

W dniu 27 października 2023 roku odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Drawskiego.

Sesję prowadziła Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.        

Głównym tematem sesji była realizacja zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2022/2023. W zakresie tej tematyki Radni omawiali m.in. wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych, wyniki egzaminów zewnętrznych, współpracę międzynarodową szkół, osiągnięcia szkół  oraz  zapoznali się z działalnością Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Drawsku Pom., działalnością Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, Zespołu Placówek Edukacyjno–Terapeutycznych w Bobrowie oraz działalnością Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. Radni zapoznali się także z  informacją z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Wojewodę, Starostę Drawskiego,  Przewodniczącego Rady Powiatu.  

Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie:

a) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”;

b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzchowo – udzielono Gminie Wierzchowo pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie;

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Czaplinek – udzielono Gminie Czaplinek pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Broczynie;

d)  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku;

e) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023;

f) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023–2039.

W sesji uczestniczyli uczniowie klasy II „d” LO o profilu humanistyczno – prawnym w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim wraz z opiekunem Marią Półrolnik – nauczycielem przedmiotu edukacja prawna i jednocześnie radcą prawnym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Autor: Barbara Kotwica, Naczelnik Wydziału Biura Rady

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl