Strona główna Powiat DrawskiDrawsko Pomorskie Startuje Drawski Budżet Obywatelski

Startuje Drawski Budżet Obywatelski

przez admin1

6 listopada rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach drawskiego budżetu obywatelskiego. W trakcie naboru zgłoszono jeden projekt miejski i trzy projekty z obszaru wiejskiego. Drawski urząd miejski na swojej stronie opublikował listę projektów i ich opisy.

PROJEKTY WIEJSKIE 

1. Projekt pt. „Plac zabaw w Gajewku” 

Autor: Monika Szczęsna, Kamila Wróbel

Skrócony opis:

Przedmiotem planowanego projektu jest utworzenie palcu zabaw dla dzieci w miejscowości Gajewko. Nowo utworzone miejsce zabaw podniesie atrakcyjność miejscowości, poprawi znacząco jakość spędzania wolnego czasu, wpłynie na upowszechnienie aktywnego wypoczynku, populację zdrowego stylu życia. Niezbędnym elementem projektu jest przygotowanie i przystosowanie terenu pod plac zabaw. Zakup i montaż urządzeń zabawowych. 

Miejsce realizacji projektu: Obręb Gajewko – Boisko nr działki 26/3

Szacunkowy koszt: 69 725,13 zł

2. Projekt pt. „Bądźmy jak Michael Jordan”

Autor: Marcin Roszak

Skrócony opis:

Projekt przewiduje budowę boiska do koszykówki oraz montażu zestawu do koszykówki. Umiejscowione ono będzie na działce 92/29 obręb Zarańsko. Obecnie część w/w działki zajmuje plac zabaw oraz wygrodzone boisko do piłki nożnej. Zakładamy budowę boiska o wymiarach 9×10 m. Boisko posadowione będzie na wcześniej zagęszczonym gruncie, na podbudowie betonowej, Wierzchnia część boiska wykonana zostanie z kostki brukowej po obwodzie zabezpieczonej obrzeżami. Zakres prac został ujęty w kosztorysie ofertowym.

Miejsce realizacji projektu: Zarańsko, identyfikator działki 320302_5.0032.92/29

Szacunkowy koszt:  42.000,27 zł

3. Projekt pt. „Osp na straży bezpieczeństwa gminy Drawsko”

Autor: Justyna Łaszniewska

Skrócony opis: 

Niekiedy Ci którzy niosą pomoc czasem tez potrzebują pomocy. Realizacja zadania polega na zakupie łącznie 8 szt. mundurów bojowych, 3 szt. par rękawic oraz 3 szt. butów, oraz zestaw do ratownictwa wysokościowego, wodnego oraz Kurs Kpp dla 18 strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Drawsko Pomorskie. Aktualnie część ubrań bojowych i sprzętu ochrony osobistej strażaków z w/w jednostek OSP jest znacznie wyeksploatowana i wymaga szybkiej wymiany. Siły i środki OSP dysponowane są do przeróżnych działań. Są to między innymi pożary, wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, ratownictwo na akwenach wodnych, wyjazdy w celu udzielenia pomocy medycznej (przed przyjazdem karetki PRM), zabezpieczenie imprez masowych. Podczas każdego z tych zdarzeń strażak używa w/w sprzętu, oraz wiedzy która jest niezbędna podczas działań.

Miejsce realizacji projektu:

Teren działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych położonych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie, obszar Gminy Drawsko Pomorskie. OSP Linowno, Linowno 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, dz.320302_5.0043.5 OSP Ostrowice, Ostrowice 44, 78-500 Drawsko Pomorskie, dz. 320302_5.0013.85/2 OSP Rydzewo, Rydzewo 71, 78-500DrawskoPomorskie, dz.320302_5.005.293/1,OSPZagozd,Zagozd 52a, 78 -500 DrawskoPomorskie,dz.320302_5.0024.112/2

Szacunkowy koszt: 69.617,10 zł

PROJEKT MIEJSKI

4. Projekt pt. „Jadłodzielnia Drawska: Co się podaruje, to się nie zmarnuje!”

Autor: Agnieszka Mastalerz-Madej, Ewa Jagieła

Skrócony opis: 

Celem projektu jest stworzenie jadłodzielni – punktu służącego do nieodpłatnej wymiany żywności pomiędzy mieszkankami i mieszkańcami naszej gminy. W jadłodzielni każdy może przyjść i wziąć potrzebną mu żywność, każdy może ją tam także pozostawić. Chcemy stworzyć miejsce, które pozwoli mieszkankom i mieszkańcom dzielić się jedzeniem bez dużego wysiłku i zminimalizuje marnowanie jedzenia. Celem nadrzędnym jest zredukowanie marnotrawstwa żywności i wsparcie osób potrzebujących w gminie Drawsko Pomorskie poprzez organizację punktu, gdzie mieszkanki i mieszkańcy mogą dzielić się żywnością oraz przygotowanymi posiłkami. Analizy wykazały, że wiele żywności jest marnowanej w domach, a jednocześnie istnieje w naszej gminie grupa ok. 300 osób, które mają realnie taką potrzebę (dane ze sprawozdania MGOPS za ubiegły rok), dlatego chętnie skorzystałyby z takiej pomocy.


Komunikacja i informacja:
– Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w gminie, wyjaśniającej cel i działanie Jadłodzielni.
– Zaangażowanie lokalnych mediów, szkół, urzędów i innych instytucji w promocję inicjatywy.

Zasady korzystania z Jadłodzielni:
– Każdy przynoszący żywność powinien ją odpowiednio oznakować: nazwa produktu/posiłku oraz data przygotowania.
– Oferowana żywność nie może być przeterminowana i powinna spełniać podstawowe normy bezpieczeństwa.
– Ustalenie zasad dotyczących ilości żywności, jaką jedna osoba/rodzina może wziąć.
– Wytyczne dotyczące regularności korzystania z Jadłodzielni.

Zaangażowanie wolontariuszy:
– Rekrutacja i szkolenie wolontariuszy do pomocy w prowadzeniu i utrzymaniu Jadłodzielni.
– Opracowanie grafiku obecności, by zapewnić stałą opiekę nad przestrzenią.

Monitorowanie i ocena:
– Regularne sprawdzanie stanu żywności i jej jakości.
– Gromadzenie opinii i sugestii użytkowniczek i użytkowników.
– Analiza skuteczności działania i ewentualne wprowadzenie poprawek.

Oczekiwane wyniki:
– Zredukowanie ilości marnowanej żywności w gminie.
– Zapewnienie wsparcia dla osób potrzebujących poprzez dostęp do świeżych produktów i przygotowanych posiłków.
– Zwiększenie świadomości mieszkanek i mieszkańców na temat marnotrawstwa żywności i jego konsekwencji.

Miejsce realizacji projektu: Działka 360, ul. Obr Westerplatte 8, 78-500 Drawsko Pomorskie

Szacunkowy koszt: 25.589,26 zł

Więcej informacji: https://drawsko-pomorskie.budzet-obywatelski.org/

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl