Strona główna Region POMORZE ZACHODNIE: Społeczna rada przy marszałku – nowe powołania

POMORZE ZACHODNIE: Społeczna rada przy marszałku – nowe powołania

przez admin1

W czwartek, 22 lutego Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska spotkała się z dotychczasową i nową radą. Wręczono akty powołania i rozmawiano o planach na VI kadencję. Jest już pierwsze zadanie.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa przy marszałku na podstawie ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa cztery lata. Kandydatury na członków rady zgłaszane są bezpośrednio przez środowisko działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Udział w pracach rady ma całkowicie społeczny (nieodpłatny) charakter.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych stanowi dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wsparcie w działaniach, które mają uczynić rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami – bardziej przyjazną i racjonalną. Trudno znaleźć lepszych doradców od tych, którzy na co dzień zajmują się problematyką niepełnosprawności: przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnego samorządu. Dziś mamy szczególną okoliczność. Kończy się bardzo trudna, działająca w czasie pandemii V kadencja i rozpoczyna się VI kadencja Rady, przed którą stoją nowe wyzwania. Mamy co robić. Jesteśmy otwarci na państwa pomysły i wnioski – mówiła podczas uroczystości Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

W radzie VI kadencji zasiadać będą: Małgorzata Kubiak-Horniatko (przedstawicielka Powiatu Szczecineckiego), Barbara Jaskierska (przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie), Joanna Woloch (przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Godna Przyszłość” w Stargardzie), Karol Lament (przedstawiciel Fundacji św. Wawrzyńca w Goleniowie), Krzysztof Lechniak (przedstawiciel Fundacji Velo Horyzonty Możliwości w Szczecinie), Maciej Rębilas (przedstawiciel Fundacji Pod Aniołem w Dobrzanach) i Błażej Sokołowski (przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie).

Województwo Zachodniopomorskie wspiera niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną m.in. przy pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom możliwe jest zapewnienie działania zakładów aktywności zawodowej, modernizacja budynków pod kątem użytkowania ich przez osoby z różnymi rodzajami ograniczonej sprawności czy zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji.

Pierwszym zadaniem nowej rady będzie opiniowanie uchwały kierowanej na posiedzenie Sejmiku Województwa dotyczącej – projektu podziału środków PFRON na zadania ustawowe samorządu województwa w roku 2024. A kwota jest niebagatelna, bo wynosi w tym roku ponad 36 milionów złotych.

Prawie 27 mln z tej kwoty jest przeznaczone na działalność ZAZ-ów. – Tworzenie i rozwijanie miejsc pracy w ZAZ-ach traktujemy priorytetowo. To miejsca szczególne, to miejsca, które dają szansę na rozwój, edukację i rehabilitację. W naszych ZAZ-ach pracuje już 725 osób z niepełnosprawności. I nie jest to nasze ostatnie słowo w tej sprawie. Ponadto w tym roku stoi przed nami niebagatelne zadanie – dbałość, by pozostałe 9 mln zł z PFRON było poprawnie i zasadnie wydatkowane na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji, jak też na działania NGO – wylicza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Czwartkowe spotkanie było też okazją do podziękowania dotychczasowym członkom rady – Barbarze Jaskierskiej, Barbarze Masnej, Alicji Zołotucho, Katarzynie Wronowskiej-Białeckiej, Błażejowi Sokołowskiemu, Maciejowi Rębilasowi oraz Arkadiuszowi Skrzypińskiemu.

– Dziękujemy za państwa pracę i za wsparcie dla samorządu województwa, pisma i apele, które wspomagały rozwiązania prawne. Dziękujemy też za otwartość na nowe, ponieważ państwa kadencja przypadła w okresie pandemii – mówiła dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz.

Miniona kadencja zajmowała się m.in. takimi zagadnieniami jak: funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz zakładów aktywności zawodowej w regionie, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, organizacja opieki i wsparcia osób z niepełnosprawnościami środowisku lokalnym, dostępność architektoniczna przestrzeni publicznej, nowelizacja Narodowego Programu Szczepień.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl