Strona główna Region POWIAT DRAWSKI: KONFERENCJA CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO PLUS

POWIAT DRAWSKI: KONFERENCJA CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO PLUS

przez admin

W dniach 14-15 czerwca 2022 roku, przedstawiciele Partnerstwa Strefa Centralna wzięli udział w Konferencji Sieciującej Centrum Wsparcia Doradczego w Mrągowie.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Partnerów Projektu Centrum Wsparcia Doradczego – Fundację Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich. Głównym celem konferencji było rozwijanie partnerskiej współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerstwami biorącymi udział w projekcie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele partnerstw, które brały udział w pierwszym projekcie CWD oraz tych partnerstw, które dołączyły do obecnej edycji.

Uczestników powitali: Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Renata Celak – Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tomasz Jegier – Prezes Fundacji Fundusz Współpracy oraz Andrzej Porawski – Dyrektor Związku Miast Polskich.

Pierwszego dnia omówione zostały wnioski z realizacji pilotażu, a następnie eksperci Związku Miast Polskich poprowadzili 3 równoległe warsztaty. Podczas warsztatu dotyczącego projektów o znaczeniu ponadlokalnym, Przewodnicząca Rady Partnerstwa Strefy Centralnej – Katarzyna Szlońska-Getka opowiedziała o Partnerstwie „Strefa Centralna”, a Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim – Mirosław Szulist, zaprezentowałprojekt dotyczącyrozwoju publicznego transportu zbiorowego jako jeden z wiodących projektów Partnerstwa Strefy Centralnej. Warto podkreślić, że nasze Partnerstwo jako jedyne mogło zaprezentować efekty swojej pracy podczas przeprowadzonych warsztatów. Drugiego dnia przedstawiono możliwości finansowania projektów wypracowanych w ramach CWD Plus, a także rozmawiano o instrumentach terytorialnych ZIT i IIT.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich uruchomiło pilotażowy projekt Centrum Wsparcia Doradczego, którego głównym celem była pomoc samorządom w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju i przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności lokalnych. Na potrzeby pilotażu w listopadzie 2020 roku Powiat Drawski wspólnie z Powiatem Łobeskim i Świdwińskim oraz 16 gmin z tych powiatów zawiązały Partnerstwo Strefa Centralna. Koordynatorem został Waldemar Włodarczyk, a Przewodniczącą Rady Partnerstwa – Katarzyna Szlońska-Getka. Głównym celem utworzonego partnerstwa jest współpraca samorządów oraz innych podmiotów z tego obszaru (publicznych, społecznych i gospodarczych) na rzecz prowadzenia efektywnej polityki zrównoważonego rozwoju.

Może Cię rownież zainteresować

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl