Strona główna Region Pomorze Zachodnie: Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego i Służb Społecznych Pracujących z Rodziną

Pomorze Zachodnie: Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego i Służb Społecznych Pracujących z Rodziną

przez admin1

Słowo dziękuję – za mądrą i pełną poświęcenia pracę – padało najczęściej ze Sceny Szekspirowskiej Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie odbywały się Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego i Służb Społecznych Pracujących z Rodziną. – Chcemy na co dzień być z państwem, nie tylko od święta, dlatego realizujemy projekty pilotażowe, prowadzimy szkolenia – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. Natomiast Senator RP Magdalena Kochan zwracała uwagę na konieczność dostosowania ustawy o pomocy społecznej do współczesnych realiów.

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego to okazja do podkreślenia znaczenia tego zawodu i podziękowania wszystkim pracownikom służb społecznych za codzienne zaangażowanie w zmianę warunków i jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Z tej okazji w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyły się Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego i Służb Społecznych Pracujących z Rodziną. W środę, 22 listopada 2023 r. z pracownikami służb społecznych z województwa spotkał się marszałek województwa Olgierd Geblewicz i członkini Zarządu Anna Bańkowska oraz Senator RP Magdalena Kochan.

Jako pierwszy do gości zwrócił się gospodarz wydarzenia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

– Cieszę się, że po raz kolejny widzimy się. Dziś spotykamy się w obiekcie, z którego jesteśmy dumni, na mojej ulubionej scenie szekspirowskiej. Chcemy państwu przede wszystkim podziękować. Nasza rola z poziomu regionalnego to rola strategiczna i planistyczna, ale chcemy na co dzień być z państwem, nie tylko od święta. Z tego względu realizujemy projekty pilotażowe, prowadzimy szkolenia. Chcemy wspólnie z państwem realizować centra wolontariatu i centra usług społecznych. W imieniu własnym i Zarządu Województwa szczerze dziękuję Dorocie Rybarskiej-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która jest kluczową postacią w kreowaniu polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim oraz całemu zespołowi ROPS – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Pomorzu Zachodnim to ponad 7000 osób, w tym prawie 1100 pracowników socjalnych. Do tego należy dodać około 3 000 osób pracujących  w profesjach pomocowych w sektorze niepublicznym.

Ze wsparcia pracowników socjalnych w roku 2022 skorzystało blisko 23 tys. rodzin. Jeden pracownik socjalny miał pod opieką średnio 21 rodzin. Rodziny w trudnej sytuacji mogą liczyć także na pomoc asystentów rodziny. – Wyzwań jest coraz więcej, ale też coraz lepiej przyglądamy się jednostkom w potrzebie, coraz więcej widzimy – zaznaczył marszałek.

Pracownik socjalny na ogół kojarzy się z pracą ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie, to do niedawna wąska specjalizacja, odpowiadająca za zadania ściśle określone w ustawie o pomocy społecznej. Dziś mówi się raczej o profesjach pomocowych, które układają się w cały katalog zawodów: asystenta rodziny, asystenta osoby z niepełnosprawnością, terapeuty zajęciowego, opiekuna osobistego, rehabilitanta, doradcy psychologicznego i psychologa, organizatora społeczności lokalnej, koordynatora usług społecznych, mediatora.

Senator RP Magdalena Kochan ze sceny również dziękowała za mądrą i pełną poświęcenia pracę służb społecznych. – Na Pomorzu Zachodnim umiemy rozmawiać z sercem z ludźmi i tego zazdroszczą mi koleżanki i koledzy z innych regionów. Bądźmy dumni z tego co udało się zrobić do tej pory – mówiła senator.

Zwróciła uwagę, że dotychczasowa dobra praca służb pozwoliła uporać się z wieloma problemami województwa zachodniopomorskiego, z którymi mierzył się region. To m.in.  500 miejscowości popegeerowskich, najdłuższy dojazd dzieci do szkół, wykluczenie komunikacyjne.

– Teraz jest czas dla ustawodawcy. Ustawę o pomocy społecznej należy zmienić i dostosować do dzisiejszych warunków. Doświadczenia zachodniopomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, PCPR-ów i OPS-ów oraz CUS-ów ułatwiać mi będą pracę w pisaniu nowego, sensownego prawa, które efektywnie wykorzysta pieniądze podatników. Bez państwa wsparcia to się nie uda – mówiła Senator RP Magdalena Kochan.

Do gości uroczystości – za pośrednictwem listu – zwróciła się z życzeniami prorektor prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska, Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. W drugiej części uroczystości goście zobaczyli „Rewię kabaretową” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie.

You may also like

Pomorze Zachodnie – portal Informacyjny

LokalnyReporter.pl

Strona wykonana i administrowana przez:
Golden-Media.pl